Podpisano umowy na dofinansowanie projektów z programu „Razem bezpieczniej”

0
210
Michał Kontraktowicz wójt gminy Stawiguda odbiera umowę z rąk wojewody Artura Chojeckiego.

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim miało miejsce podpisanie umów na dofinansowanie z programu „Razem bezpieczniej”.

– W dniu dzisiejszym podpisujemy umowy, w ramach kolejnej edycji programu „Razem bezpieczniej” im. Ministra Władysława Stasiaka. W tym roku zaliczamy się do liderów, w skali całego kraju, jeżeli chodzi o liczbę dofinansowanych projektów. Tych projektów jest jedenaście i mają one za zadanie wspierać bezpieczeństwo w samorządach naszego województwa – powiedział Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski.

Program „Razem bezpieczniej” z założenia i w praktyce jest kierowany do społeczności lokalnych, które wiedzą najlepiej z jakimi zagrożeniami mają do czynienia na swoim terenie. To społeczności lokalne zdają sobie sprawę jaka tematyka profilaktyczno – edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego jest najbardziej potrzebna i właściwa.

Już sama koncepcja Programu zmusza instytucje i podmioty działające na terenie gminy, miasta, powiatu, województwa do gromadzenia informacji, sporządzania analizy zagrożeń, identyfikacji problemów oraz powoduje konieczność integracji sił, kompetencji, wiedzy, doświadczeń, kreatywności, w celu przygotowania i realizacji projektu, który będzie obejmował jak najszerszą społeczność i będzie zawierał jak największą liczbę działań profilaktyczno-prewencyjnych.

Głównym zadaniem Programu jest zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, szczególnie poprzez tworzenie lokalnych systemów bezpieczeństwa. Dotyczą one działań na rzecz bezpiecznej przestrzeni, bezpiecznej infrastruktury oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i przestępczości pospolitej, do których należą działania profilaktyczno-prewencyjne, informacyjne, edukacyjne.

W gminie Stawiguda z projektu ucieszą się głównie młodzi rowerzyści- Otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt bezpieczny rowerzysta. Będziemy dbać o to, żeby nasi młodzi rowerzyści byli dobrze wyszkoleni. Zakupujemy elementy mobilnego miasteczka rowerowego i będziemy uczyć młodych ludzi, żeby bezpiecznie poruszali się na drogach publicznych. Miasteczko będzie mobilne i będzie dostępne głównie w szkołach w naszej gminie – powiedział Michał Kontraktowicz, wójt gminy Stawiguda.

W powiecie braniewskim poprawi się bezpieczeństwo pieszych- Projekt realizowany wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Braniewie. Jest on związany z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Chodzi nam głównie o to, aby zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. W tej chwili już są realizowane częściowo etapy związane z tym projektem, czyli spotkania z młodzieżą i uświadamianie im szczególnie niebezpiecznych sytuacji na drogach – powiedział Karol Motyka, starosta braniewski.

Beneficjenci i projekty:

Bezpieczne jutro naszym priorytetem – Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Gminie Młynary, Całkowity koszt: 99.780,00, kwota wnioskowana: 79.824,00.

Aktywne przejścia dla pieszych: al. Grunwaldzka i al. Odrodzenia w Elblągu” Gmina Miasto Elbląg,  Całkowity koszt: 124.156,20, kwota dofinansowana: 100.000,00.

Więcej bezpieczniejszych przejść dla pieszych w Olsztynie, Miasto Olsztyn, Całkowity koszt: 142.991,98, kwota dofinansowania: 100.000,00.

Ochrona pieszych dzięki aktywnym znakom na drodze powiatowej nr 4812N – ul. Kościuszki w Gołdapi., Powiat Gołdapski, Całkowity koszt :89.900,00, kwota dofinansowania: 79.050,00.

,,Patrz na mnie’’ – poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na terenie miasta Braniewa, Powiat Braniewski, Całkowity koszt: 50.000,00, kwota dofinansowana: 40.000,00.

Bezpieczny rowerzysta”. Poprawiamy bezpieczeństwo ruchu drogowego w Gminie Stawiguda, Gmina Stawiguda, Całkowity koszt: 48.408,40, kwota dofinansowana: 38.846,72.

Bezpieczeństwo fundamentem przyszłości”, Powiat Gołdapski, Całkowity koszt: 111.880,00, kwota dofinansowana: 97.730,00.

Bezpieczna Gmina Rybno – działamy razem! Gmina Rybno, Całkowity koszt: 46.310,00, kwota dofinansowania: 37.048,00.

ON, TY i JA, RAZEM NA SZLAKU BEZPIECZEŃSTWA POWIATU GOŁDAPSKIEGO – II EDYCJA”
Powiat Gołdapski,Całkowity koszt: 151.955,00, kwota dofinansowania: 98.635,00.

W kont@kcie z rzeczywistością”, Powiat Olsztyński, Całkowity koszt: 46.150,00, kwota dofinansowania: 38.700,00. 

Mikołajska Akademia Bezpieczeństwa- edukacja na rzecz bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i seniorów Gminy Mikołajki, Gmina Mikołajki, Całkowity koszt: 31.000,00, kwota dofinansowania 25.000,00.

Fotorelacja:

BRAK KOMENTARZY