Ogromne problemy Ursusa

0
593
Ciągniki ursus to marka znana w rolnictwie

Polski producent maszyn i urządzeń dla rolnictwa Ursus  od dawna zmaga się z problemami finansowymi. Sytuacja jest coraz trudniejsza.

Sytuacja finansowa Ursusa już od dłuższego czasu się pogarsza. W 2018 roku strata finansowa wzrosła do ponad 100 milionów złotych i dalej się powiększa. Firma przechodzi proces restrukturyzacji. Pomysłem na jej uratowanie było, aby sprzedać dwie fabryki: w Dobrym Mieście i Opalenicy.

Toczyły się rozmowy z brytyjską firmą Alamo Group Europe, która była wstępnie zainteresowana zakupem fabryki w Dobrym Mieście. Cena za ten zakład miała wynieść nawet 20 milionów złotych. Ostatecznie jednak pod koniec 2019 roku zarząd Ursusa wydał komunikat, w którym przekazał, że firma wycofała się z negocjacji. Na początku 2020 roku miało miejsce zebranie akcjonariuszy. Podjęto wtedy uchwałę, że siedziba spółki Ursusa zostaje przeniesiona z Lublina do Dobrego Miasta.

W ostatnich dniach z firmy płynęły znowu niekorzystne informacje. Ursus otrzymał wezwanie do zapłaty długu na rzecz Banku Millennium w kwocie głównej 8,29 mln zł oraz odsetek, kosztów zastępstwa prawnego i opłaty egzekucyjnej.

Na dochodzoną przez Bank Millenium w postępowaniu egzekucyjnym kwotę składają się należność główna w wysokości 8,29 mln zł, odsetki do 3 lutego 2020 r. w wysokości 1,35 mln, a także koszty zastępstwa prawnego i opłata egzekucyjna. Firma podała również, że otrzymała zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej z nieruchomości położnych w Dobrym Mieście.

– Formalną podstawą wszczętej egzekucji jest opatrzony klauzulą wykonalności akt notarialny oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego złożone przez URSUS SA jako zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego na podstawie umowy o kredyt rewolwingowy. (…) Po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego Emitent podejmie stosowne działania prawne zmierzające do zawieszenia postępowania egzekucyjnego oraz do uchylenia zajęć informuje Ursus.

Władze Ursusa starają się za wszelką cenę wyjść z problemów, ale nie jest to proste. Pod koniec stycznia tego roku Sąd Rejonowy w Olsztynie odrzucił wniosek Ursusa o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego. Takie postępowania toczą się również przed innymi sądami w Polsce.

27 lutego, mogą zapaść kluczowe decyzje odnośnie dalszego funkcjonowania firmy. Na ten dzień zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Jednym z punktów porządku obrad jest wyrażenie zgody na wydzierżawienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki stanowiącej zakład produkcyjny w Dobrym Mieście, w którym pracuje obecnie ok. 150 osób.

BRAK KOMENTARZY