Oddali krew potrzebującym w ramach akcji „Nasza Krew-Nasza Ojczyzna”

0
297

Wczoraj w Placówce Straży Granicznej w Braniewie odbyła się zbiórka krwi w ramach ogólnopolskiej akcji „Nasza Krew-Nasza Ojczyzna”. Akcję zorganizował Klub HDK PCK przy Placówce Straży Granicznej w Braniewie i Regionalne Centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Olsztynie Oddział Terenowy w Elblągu.

Podczas akcji swoim życiodajnym płynem podzieliło się 28 krwiodawców. Spośród nich 5 osób zdecydowało się oddać krew po raz pierwszy i tym samym dołączyli oni do szlachetnego grona Honorowych Dawców krwi. Łącznie zebrano 12 600 ml krwi pełnej.

W zbiórce uczestniczyli funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Braniewie i Grzechotkach, przedstawiciele innych służb mundurowych, uczniowie oraz mieszkańcy miasta i okolic.

BRAK KOMENTARZY