Nadzór uchyla coraz więcej uchwał śmieciowych. “Trzeba napisać ustawę od nowa”

0
114

Samorządowcy po raz kolejny zaapelowali o napisanie ustawy śmieciowej od nowa. Chodzi o nieczytelność regulacji oraz rozbieżne wyroki sądów skutkujące coraz częstszymi interwencjami organów nadzoru uchylających gminne uchwały.

Podczas środowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Jacek Brygman, wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP i wójt Cekcyna zwrócił uwagę na coraz większe problemy gmin związane z uchwałami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wójt zwrócił uwagę, że od 2013 roku funkcjonuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i nowy system gospodarki odpadami. „I od 2013 r. wszystkie samorządy podejmowały uchwały dotyczące utrzymania czystości i porządku oraz dotyczące stawek opłat. Do 2018 r. wszystkie te uchwały, bo na to są wyroki sądów administracyjnych, przed którymi toczyły się sprawy, one potwierdzały prawidłowość naszych uchwał”- wskazał Brygman.

Jednak wszystko zmieniło się w 2019 r. Jak podkreślił wójt, od tego roku pojawiły się wyroki sądów administracyjnych z odmiennymi interpretacjami.

„Na ich podstawie niektóre RIO uchylają nasze uchwały i na tej też podstawie prokuratura bada te uchwały cofając się i kwestionując nasze regulacje sprzed kilku lat, robiąc przy tym zupełnie niepotrzebne zamieszanie” – zaznaczył Brygman.

Zdaniem wójta sprawę rozwiązałoby utworzenie specjalnego zespołu, który zająłby się napisaniem od nowa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wniosek w tej sprawie został zgłoszony już w połowie stycznia podczas spotkania z ministrem klimatu Michałem Kurtyką. Spotkanie, w którym wzięło udział kilkudziesięciu samorządowców i ekspertów zostało zorganizowane na wniosek strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaniepokojonej rosnącymi kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów spowodowanych ostatnią reformą śmieciową.

W sprawie problemów gmin z dostosowaniem regulaminów utrzymania czystości i porządku do nowej tzw. ustawy śmieciowej interweniowała też poseł Małgorzata Osos (KO). W interpelacji do ministra klimatu zwróciła uwagę, że “uchwały są unieważniane przez regionalne izby obrachunkowe czy nadzory prawne wojewodów. […] Służby nadzorcze interweniują w sprawie niezgodnych z ustawą wielkości pojemników, wzorów deklaracji czy liczby frakcji odpadów, a budzące największe emocje stawki za odbiór odpadów pozostają raczej nieruszone”.

W udzielonej w lutym br. odpowiedzi wiceminister klimatu Jacek Ozdoba poinformował, że gminy nie sygnalizowały wcześniej problemu kwestionowania przez organy nadzoru nowych regulaminów utrzymania czystości.

Źródło: Codzienny Newsletter Informacyjny PAP

BRAK KOMENTARZY