Miasto wydało oświadczenie w sprawie sytuacji Stomilu Olsztyn. Nie udało się dojść do porozumienia z potencjalnymi inwestorami

0
396
herb

W związku z obecną sytuacją olsztyńskiego klubu, oświadczenie wydał większościowy właściciel klubu, czyli miasto Olsztyn. 

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz i Rada Miasta wielokrotnie dawali dowody troski o funkcjonowanie klubu piłkarskiego Stomil. Jednocześnie potrzeba znalezienie wiarygodnego inwestora była jedną z przesłanek utworzenia spółki akcyjnej Stomil S.A.

W obecnej sytuacji ekonomicznej spółki gmina jest nadal otwarta na wszelkie rozmowy z potencjalnymi inwestorami, w tym wskazanymi przez jej zarząd.  Dotychczas odbyły się spotkania z dwoma zainteresowanymi inwestorami, jednak  przebieg rozmów wskazuje, że ich ewentualne zaangażowanie trzeba traktować, jako proces przesunięty w czasie i uwarunkowany działaniami biznesowymi, pozwalającymi na ich zaangażowanie inwestycyjne.  Wyklucza to transakcje zbycia akcji spółki w najbliższym czasie, a co za tym idzie jego szybkie dofinansowanie.

Rozmowy są interesujące, perspektywiczne i będą kontynuowane, jednakże z uwagi na konieczność podjęcia decyzji, co do przyszłości spółki już w najbliższym czasie, podjęto decyzję o wszczęciu bieżących działań naprawczych zmierzających do restrukturyzacji spółki. Należy dodać, że przystąpienie do procesu restrukturyzacji nie ogranicza możliwości poszukiwania inwestora i zbycia akcji spółki.

W związku z toczącymi się rozmowami, kolejnego komunikatu w powyższej sprawie należy się spodziewać w przyszłym tygodniu.

Źródło: UM Olsztyn

BRAK KOMENTARZY