Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie otrzymała sprzęt ratujący życie

0
242

Budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie został wyposażony w nowe urządzenie, które wartością przewyższa wszystkie inne. Nie jest to jednak wartość materialna. Nowe urządzenie ma za zadanie ratować to, co najcenniejsze – ludzkie życie. Jest to automatyczny defibrylator (AED) zakupiony ze środków Centralnej Komisji ds. Funduszu Prewencyjnego „Policja 2015” .

We wtorek w swoim gabinecie nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie spotkał się z nadkom. Sławomirem Koniuszym Przewodniczącym Warmińsko-Mazurskiego ZW NSZZ Policjantów, który w imieniu Przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Funduszu Prewencyjnego „Policja 2015” przekazał na ręce szefa policjantów z regionu niezwykle cenny przedmiot – defibrylator zewnętrzny (AED).

Jak podkreślił nadkom. Sławomir Koniuszy – Urządzenie ma służyć policjantom i pracownikom policji garnizonu warmińsko-mazurskiego, ale również mieszkańcom Olsztyna i każdemu kto odwiedzi stolicę Warmii i Mazur. Z jednej strony chodzi o to, że takie urządzenie zwiększa poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców, z drugiej zaś – zwiększa skuteczność działań podejmowanych przez osoby ratujące życie.

Nadinsp. Tomasz Klimek dziękując za przekazane urządzenie poinformował, że zdecydował już o przeprowadzeniu szkolenia dla służby dyżurnej oraz pracowników punktu przyjęcia interesantów KWP w Olsztynie z zakresu prawidłowego wykorzystania tego urządzenia.

BRAK KOMENTARZY