Kolejne drogi na Warmii i Mazurach będą modernizowane

0
423
Wójt gminy Świątki, Sławomir Kowalczyk odbiera gratulacje od marszałka Gustawa Marka Brzezina.

W Urzędzie Marszałkowskim miało miejsce podpisanie umów, dotyczące dofinansowania budowy i modernizacji dróg lokalnych na Warmii i Mazurach. Umowy podpisały m.in gmina Świątki i gmina Jeziorany.

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” dostępny limit środków dla województwa warmińsko-mazurskiego wynosi ok. 134,6 mln zł.

W ramach pierwszego naboru, który zakończył się w 2016 roku, zawarto 182 umowy. Dzięki temu zostało przebudowanych 181 km dróg gminnych, 106 km dróg powiatowych oraz 13 km dróg wewnętrznych.

Po rozstrzygniętych przetargach łączna kwota oszczędności przekroczyła obecnie 31,5 mln zł. Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub modernizację dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń. O dofinansowanie ubiegać się mogły gminy, związki międzygminne, powiaty oraz związki powiatów.

W wyniku ogłoszonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wpłynęły 92 wnioski na łączną kwotę wynoszącą 108 mln zł (42 wnioski uzyskały pozytywną ocenę i odpowiednią liczbę punktów)

Na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” znalazło się ostatecznie 40 inwestycji na kwotę ok. 44,6 mln zł. W pierwszej kolejności zostało zawartych 28 umów na kwotę ponad 32 mln zł, natomiast 12 pozostałych przedsięwzięć umieszczono na liście rezerwowej.

Gmina Jeziorany otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 mln 490 tys złotych na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Jeziorany oraz dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Radostowo i Wójtówko. Wartość projektu wyniosła 2 mln 736 tys złotych.

W sumie zostanie położonych prawie 18 tysięcy metrów kwadratowych polbruku z chodnikami. Na części ulicy, która jest w Jezioranach zostanie położony natomiast granit. Do końca sierpnia tego roku, drogi będą już gotowe. Potrzeb oczywiście jest więcej, ale staramy się te remonty przeprowadzać w miarę sukcesywnie – powiedział Maciej Leszczyński, burmistrz Jezioran.

Gmina Świątki natomiast pozyskała dofinansowanie w kwocie 1 mln 477 tys złotych, a wartość całkowita projektu wynosi prawie 2 mln 400 tysięcy złotych – Projekt zakłada realizację trzech mikro obwodnic w Świątkach. W tej chwili jest tam droga gruntowa, a chcemy ją zmienić na kostkę brukową. Inwestycja ma zakończyć się w 2021 roku – powiedział Sławomir Kowalczyk, wójt gminy Świątki.

Wójt wspomniał także o tym, że oczywiście dróg wymagających remontu jest więcej- Tak naprawdę wszystkie drogi wymagają inwestycji. Mamy jeszcze jeden wniosek złożony na drogi gruntowe. Co roku robimy jakiś jeden odcinek, o długości około 1.6 km, ponieważ tak wygląda to z arytmetyki dofinansowań możliwych do pozyskania. Staramy się, na tyle ile pozwalają nam środki finansowe, podnosić jakoś dróg w naszej gminie.

Fotorelacja:

BRAK KOMENTARZY