Gminy z województwa warmińsko-mazurskiego zwracają pieniądze wojewodzie

0
309

Część gmin z woj. warmińsko-mazurskiego nie wykorzystała pieniędzy przyznawanych im na obsługę programów społecznych rządu i zwróciła je do wojewody. Wojewoda otrzymał też od samorządów zwroty dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę świadczeń rodzicielskich.

Zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Warmińsko-Mazurskim Joanna Jabłonka-Kastrau poinformowała, że na obsługę programu „Rodzina 500 plus” pieniędzy nie wykorzystało 89 gmin z woj. warmińsko-mazurskiego. Łączna kwota zwrotu wyniosła 288 tys. zł. Z kolei środków na obsługę programu „Dobry Start” nie wykorzystało w pełni 10 gmin.

Jabłonka-Kastrau powiedziała, że zwrócone wojewodzie pieniądze mogły być przeznaczone na wypłatę dodatków do pensji pracowników, którzy obsługują te programy.

Wojewoda warmińsko-mazurski otrzymał od samorządów także zwroty dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę świadczeń rodzicielskich.

Obecnie na obsługę programu „Rodzina 500 plus” gminy otrzymują 1,5 proc. przekazanej dotacji, a w przypadku programu „Dobry Start” jest to 10 zł od każdego wniosku, w świadczeniach rodzicielskich – 30 zł od wydanej decyzji.

W projektowanej ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu rząd zaproponował jednak obniżenie wskaźnika kosztów obsługi programu „Rodzina500 plus” z 1,5 proc do 0,85 proc. otrzymanej dotacji celowej. Jednocześnie zaproponowano zwiększenie kosztów obsługi programu w wymiarze kwotowym, do ok. 350 mln zł.Samorządowcy nie godzą się na takie zmiany. Podczas kwietniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaproponowali obniżenie wskaźnika kosztów obsługi maksymalnie do 1,2 proc.

Wcześniej negatywne stanowisko dla propozycji obniżki kosztów obsługi programu Rodzina 500+ wyraziła Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. Zdaniem organizacji spowoduje to „daleko idące negatywne skutki dla prawidłowej realizacji programu np. poprzez konieczność redukcji etatów pracowników obsługujących wypłatę ww. świadczenia”.

Źródło: Samorząd PAP

BRAK KOMENTARZY