Fundusz Dróg Samorządowych przyspiesza. W tym roku rząd zasili go ponad miliardem zł

0
409
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Rząd chce przyspieszyć inwestycje w drogi lokalne – jeszcze w tym roku Fundusz Dróg Samorządowych ma być zasilony kwotą 1,1 mld zł – wynika z projektu nowelizacji tegorocznej ustawy okołobudżetowej, który trafił do Sejmu.

Powstający Fundusz Dróg Samorządowych finansować ma remonty, budowy i modernizacje dróg lokalnych oraz budowę mostów w ciągach dróg samorządowych. Ustawa powołująca Fundusz Dróg Samorządowych wejdzie w życie 4 grudnia tego roku i stanowi ona, że budżet FDS w latach 2019-2028 ma sięgać 36 mld zł.

Jednym ze źródeł zasilenia Funduszu Dróg Samorządowych jest dotacja celowa z budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu.

Jak uzasadnia rząd w przedłożonej właśnie nowelizacji ustawy okołobudżetowej, „w celu jak najszybszego rozpoczęcia operacyjnego funkcjonowania Funduszu Dróg Samorządowych, a w efekcie skrócenia oczekiwania na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego na drogach samorządowych, zasadne jest przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1,1 mld zł jeszcze w 2018 r.”.

Oprócz dotacji celowej z budżetu źródłami finansowania FDS w najbliższych latach mają być m.in. wpłaty pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz wpłat jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek, w których wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa. Przewiduje się również pozyskanie środków do FDS poprzez emisję skarbowych papierów wartościowych.

Przepisy o FDS przewidują, że wartość dofinansowania pojedynczego projektu wyniesie maksymalnie 30 mln zł, co będzie pozwalało na realizację projektów dużych, łączących gminy i powiaty. Obecnie funkcjonujące rozwiązania pozwalają dofinansować jeden projekt kwotą maksymalnie 5 mln zł.

Ustawa przewiduje ponadto, że w ramach Funduszu Dróg Samorządowych inwestycje w arterie lokalne będą mogły otrzymać od państwa wsparcie w wysokości do 80 proc. kosztów inwestycji. Najwyższe dofinansowanie będą otrzymywały te jednostki samorządu, które dysponują najniższymi środkami własnymi.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

BRAK KOMENTARZY