Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie zostanie wyremontowany

0
138

Olsztyn dostał dofinansowanie na modernizację budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza. Trwa przetarg, w którym powinien zostać wyłoniony wykonawca prac.

Budynek, w którym działa DPS na przełomie lat 70. i 80. XX w. W późniejszym czasie latach były w nim realizowane bieżące prace, jednak nie realizowano tam większych remontów.

Nie najlepszy stan techniczny obiektu sprawia, że nie można maksymalnie wykorzystywać go do celów społecznych oraz obsługi większej liczby osób. Chodzi m.in. o bezpieczeństwo osób korzystających z oferty świadczonej przez Dom Pomocy Społecznej.

– Przygotowany przez nas projekt pozwoli na jeszcze skuteczniejszą aktywizację uczestników zajęć organizowanych w DPS – mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. – Ich  życia zdrowotnego i społecznego zostanie podniesiona.

Działalność Domu skupia się na wspomaganiu rehabilitacji społecznej i opiekuńczej jego uczestników. Podczas zaplanowanych prac przebudowane zostaną węzły sanitarne, by dostosować je do potrzeb osób niepełnosprawnych, obiekt zostanie przystosowany do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, skorygowany zostanie także układu pomieszczeń, by poprawić funkcjonowanie DPS. Powierzchnia części budynku przeznaczonej do remontu to 680 m2. Poza tym zaplanowano kupno wyposażenia jednostki.

Wartość zaprojektowanych prac to niemal 2,14 mln zł, z czego dofinansowanie to 1,46 mln złotych (ok. 81 proc.). Właśnie rozpoczął się przetarg na wykonawstwo prac, który powinien zostać rozstrzygnięty po 28 marca.

BRAK KOMENTARZY