Do Olsztyna wraca Młodzieżowa Rada Miasta

0
166

Olsztyńscy radni przyjęli zaproponowane zmiany do uchwały dotyczącej Młodzieżowej Rady Miasta. To powrót do rozwiązania, które już wcześniej funkcjonowało w naszym mieście.

Zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta olsztyńscy rajcowie dali w połowie 2010 roku. To samorządowy organ, którego działaczami mogą zostać uczniowie szkół ponadpodstawowych ze stolicy regionu.

Dotychczas młodzież była wybierana czterokrotnie, a ostatnia kadencja obejmowała lata 2017-2019. W poprzedniej kadencji nie funkcjonowała, teraz jednak jest szansa na ponowny wybór rajców.

– Zmiany w statucie Młodzieżowej Rady Miasta wynikały głównie z niedawnej reformy edukacji – przyznaje dyrektor Biura Rady Miasta, Marta Kilanowska-Lebiedzińska.

W nowej Młodzieżowej Radzie Miasta zasiadać będzie po dwóch przedstawicieli olsztyńskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Dotyczy to czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia, trzyletnich szkół specjalnych przysposabiających do pracy, dwuletnich branżowych szkół II stopnia. Opiekunowie Młodzieżowej Rady zostaną wyznaczeni przez Przewodniczącego Rady Miasta Olsztyna.

Do najważniejszych zadań należą m.in. upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży, kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych i działania na rzecz praw i godności ucznia oraz współpraca z samorządami uczniowskimi.

BRAK KOMENTARZY