Będą podwyżki dla pracowników samorządowych. Nowa tabela płac

0
10632

Ujednolicenie tabel z kategoriami zaszeregowania, podwyższenie minimalnego wynagrodzenia pracowników samorządowych oraz zmianę zasad przyznawania dodatku funkcyjnego – przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Projekt rozporządzenia, który powstał w ministerstwie pracy, wprowadza ujednoliconą tabelę wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

W projekcie przewidziano ponadto podwyższenie minimalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Obecne kwoty obowiązują od 2009 r. i w pierwszej kat. zaszeregowania wynoszą 1,1 tys. zł w obu tabelach, które mają zostać scalone.

Z uzasadnienia projektu rozporządzenia wynika, że uwzględniając ustaloną na 2017 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 2 tys. zł, zaproponowano, aby kwota wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania wynosiła 1,7 tys. zł. Stanowi to ok. 85 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. W tabeli wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego osiągnie poziom 2 tys. zł w 16. kategorii zaszeregowania.

Po wejściu w życie rozporządzenia zamieni się dotychczasowa forma ustalania stawek dodatku funkcyjnego przysługującego pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru i powołania. Obecny model procentowy zostanie zastąpiony przez kwotowy. Jak podkreśliło ministerstwo pracy, ma to zapobiec automatycznemu wzrostowi indywidualnego dodatku funkcyjnego w sytuacji, gdy wzrośnie najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kat. zaszeregowania. Kwoty dodatku w poszczególnych stawkach pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Resort pracy proponuje również uzupełnienia wykazu stanowisk o stanowiska specjalizujące się w technologiach informacyjno-komunikacyjnych takich jak: projektant systemów informatycznych, administrator systemów komputerowych, programista, analityk, konsultant, a także o stanowisko opiekuna dziennego, stanowiska fizjoterapeuty i terapeuty zajęciowego oraz ratownika medycznego.

W projekcie rozporządzenia ujednolicono również kategorie zaszeregowania dla stanowiska sprzątaczki, z uwagi na fakt, że minimalna kategoria zaszeregowania dla tego stanowiska jest obecnie zróżnicowana w zależności od miejsca zatrudnienia (urząd lub samorządowa jednostka organizacyjna).

Resort pracy zwrócił uwagę, że w 2009 r., kiedy weszło w życie rozporządzenie, minimalne wynagrodzenie zasadnicze określone w pierwszej kategorii zaszeregowania (1,1 tys. zł) stanowiło 86,2 proc. obowiązującego wówczas minimalnego wynagrodzenia za pracę (1 276 zł). Obecnie kwota ta stanowi 59,5 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (1850 zł), natomiast w 2017 r. stanowiłaby ok. 55 proc.

Minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz tabele stanowisk i wymaganych kwalifikacji określone są w załącznikach do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych obowiązują od dnia wejścia w życie rozporządzenia, czyli od dnia 1 kwietnia 2009 r.

Autorzy projektu rozporządzenia proponują, by nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2017.

mp/kic/Serwis Samorządowy PAP

TABELA Z NOWYMI STAWKAMI

Kategoria zaszeregowania Minimalna kwota w złotych
I 1 700
II 1 720
III 1 740
IV 1 760
V 1 780
VI 1 800
VII 1 820
VIII 1 840
IX 1 860
X 1 880
XI 1 900
XII 1 920
XIII 1 940
XIV 1 960
XV 1 980
XVI 2 000
XVII 2 100
XVIII 2 200
XIX 2 400
XX 2 600
XXI 2 800
XXII 3 000

BRAK KOMENTARZY