Akcja bezpłatnych badań płuc w całej Polsce | 1-6 października

0
538

od 1 do 6 października potrwają Dni Spirometrii 2018, których głównych elementem jest akcja bezpłatnych badań płuc w całej Polsce. 


Do akcji zgłosiło się 245 placówek zdrowotnych – ich listę w podziale na województwa znaleźć można na stronie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP:
www.astma-alergia-pochp.pl.

Wykaz placówek woj. warmińsko-mazurskie

Spirometryczne badanie płuc jest całkowicie nieinwazyjne i trwa zaledwie kilka minut. Wynik jest dostępny od razu na miejscu. W przypadku wykrycia zaburzeń przepływu powietrza przez układ oddechowy przebadana osoba otrzyma list do swojego lekarza z prośbą o pogłębienie diagnostyki.

Do wykonania spirometrii zachęcamy osoby, które kaszlą lub mają duszności, szczególnie w trakcie wysiłku fizycznego. W Polsce na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc cierpi ponad 6 milionów pacjentów, a tylko połowa wie o swojej chorobie. Badanie spirometryczne pomaga postawić odpowiednie rozpoznanie, zanim wystąpią nieodwracalne powikłania, wiodące czasami do przedwczesnej śmiercimówi dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, lider akcji Dni Spirometrii. 

Światowe Dni Spirometrii organizowane są w Polsce po raz dziewiąty. Ich celem jest zwrócenie uwagi na problemy zdrowia oddechowego, będące m. in. następstwem zanieczyszczenia powietrza smogiem.  Partnerem strategicznym Dni Spirometrii 2018 jest Aviva – grupa ubezpieczeniowa prowadząca program społeczny „Wiem, czym oddycham”.

Więcej informacji na  stronie www.astma-alergia-pochp.pl

BRAK KOMENTARZY