Agencja pracy zatrudniała 346 cudzoziemców niezgodnie z przepisami

0
269

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Olsztynie 5 września zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców w iławskiej firmie zajmującej się pośrednictwem pracy. Stwierdzili nieprawidłowości w powierzeniu pracy 346 obcokrajowcom. Teraz pracodawcy grozi kara grzywny do 30 tys. zł.

Funkcjonariusze SG objęli kontrolą 438 cudzoziemców i wykazali, że właściciel agencji zatrudnienia powierzył wykonywanie pracy 315 obywatelom Ukrainy, 21 Mołdawii, 9 Gruzji oraz obywatelowi Armenii na innych warunkach niż określone w zezwoleniu. Obcokrajowcy pracowali niezgodnie z przepisami w branży budowlanej oraz w firmach meblarskich na terenie powiatu iławskiego.

Teraz pracodawca odpowie za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Olsztynie skierują do sądu wniosek o ukaranie właściciela agencji zatrudnienia, który nie dopełnił wszystkich wymaganych formalności.

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej od początku roku kontrolą objęli 2 060 cudzoziemców i stwierdzili, że 354 obcokrajowców pracowało do końca sierpnia br. niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

W następstwie ujawnionych nieprawidłowości funkcjonariusze Straży Granicznej skierowali do sądów 68 wniosków o ukaranie pracodawców. W ciągu 8 miesięcy funkcjonariusze z W-MOSG nałożyli 44 grzywny w drodze mandatu karnego na kwotę 17 450 zł, natomiast sądy wymierzyły kontrolowanym wcześniej przedsiębiorcom grzywny na łączną kwotę 99 560 zł.

BRAK KOMENTARZY