7 dni na opłatę. Jest senacki projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym

0
310
Podwyżka za parkowanie aut w Olsztynie stała się faktem

Wydanie usuniętego z drogi pojazdu nie będzie uzależnione od wniesienia opłaty za jego usunięcie i parkowanie – zakłada senacki projekt.

Zgodnie z obecnymi przepisami Prawa o ruchu drogowym pojazd usunięty z drogi umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie, a wydanie pojazdu następuje po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty. Przepisy te zakwestionował Trybunał Konstytucyjny.

Projekt nowelizacji przewiduje wydanie pojazdu mimo niewniesienia opłaty. W takim przypadku zobowiązany do jej wniesienia powinien to uczynić w terminie 7dni  od  wydania  pojazdu.  W  przeciwnym  przypadku  zostanie  wszczęte  postępowanie egzekucyjne  obejmujące  także  odsetki.  W  przypadku  osób  czasowo  przebywających na terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  lub  niemających stałego  miejsca  zamieszkania  albo pobytu, do odzyskania pojazdu konieczne będzie przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty w chwili wydania pojazdu.

Do  czasu  wydania odpowiedniego rozporządzenia  przez  ministra wzór potwierdzenia wydania pojazdu określać będzie rada powiatu.

Samorządowcy podczas konsultacji projektu wskazywali na niejasność projektowanych przepisów. Przykładowo prezydent Białegostoku zwrócił uwagę, że uniezależnienie wydania pojazdu od wniesienia opłaty niesie wiele zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania rozliczeń powiatu. W opinii Prezydenta Białegostoku problematyczne będzie sprawdzenie przez instytucję prowadzącą parking, czy osoba odbierająca pojazd jest faktycznie zameldowana na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej i tym samym czy właściciel pojazdu powinien uiścić opłatę przed jego odbiorem. Ponadto w jego opinii projektowane rozwiązanie spowoduje spadek liczby przypadków dobrowolnego uiszczania opłaty i wzrost liczby egzekucji, do której konieczne będzie zatrudnienie przez powiaty dodatkowych pracowników. Jego zdaniem w celu usprawnienia egzekwowania należności, warto rozważyć wprowadzenie druków ścisłego zarachowania, tak jak w przypadku mandatów wystawianych przez Policję.

W 2018 r. w m.st. Warszawie usunięto ponad 16 tys. pojazdów, w Gdańsku –1029, w Poznaniu –783, w Łodzi –780, zaś w Rzeszowie –110.

Źródło: Serwis PAP

BRAK KOMENTARZY