1000 plus pochodne. Do samorządów trafią 24 mln zł na świadczenie na start

0
201

W tym roku na wypłatę świadczenia na start dla nauczycieli stażystów trafią do samorządów 24 mln zł. Jeśli to nie wystarczy, będą mogły ubiegać się o pieniądze z rezerwy. 

Czerwcowa nowelizacja Karty nauczyciela oprócz podwyżek, wprowadziła również nowe świadczenie dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie. Od września będą oni otrzymywać w okresie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego jednorazowe wsparcie w wysokości 1000 zł. Dodatkowy miliard subwencji oświatowej dla samorządów będzie dzielony między JST z uwzględnieniem tego nowego rozwiązania.

Zwiększona subwencja zostanie przekazana na nauczycieli stażystów zatrudnionych co najmniej na 0,5 etatu na podstawie Karty nauczyciela. Będzie naliczona na podstawie danych  z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018 r. i dzień 10 października 2018 r.

„Ponieważ do podziału części oświatowej subwencji ogólnej będą przyjęte dane z roku szkolnego 2018/2019, a wypłata świadczenia nastąpi w kolejnym roku szkolnym, tj. 2019/2020, jednostki samorządu terytorialnego będą mogły zwracać się o przekazanie brakujących środków na ten cel z rezerwy subwencji” – przewiduje MEN.

Zgodnie z projektem MEN samorządy otrzymają środki na nauczycieli stażystów zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach oświatowych.

„Po raz pierwszy przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej zostaną uwzględnione dane o nauczycielach w zakresie całego wychowania przedszkolnego; do tej pory uwzględniane były jedynie dane o liczbie dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci w wieku 6 lat lub więcej objętych wychowaniem przedszkolnym” – podkreśla resort.

Ministerstwo zakłada, że do poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego przekazane zostaną środki w wysokości iloczynu liczby nauczycieli stażystów i kwoty 1,2 tys. zł (kwota świadczenia 1 tys. zł plus pochodne pracodawcy). W sumie będą to ok. 24 mln zł, z czego do gmin trafi 19,3 mln zł, do powiatów – 4,1 mln zł, a do samorządów województw – 0,2 mln zł.

Zgodnie z nowymi przepisami Karty nauczyciela świadczenie na start powinno trafić do nauczycieli do 30 września roku, w którym rozpoczęli staż. Uprawnieni nauczyciele otrzymają je w takiej samej wysokości niezależnie od wymiaru zatrudnienia. Świadczenie na start nie będzie uwzględniane przy obliczaniu kwot wydawanych przez samorządy na średnie wynagrodzenia nauczycieli.

Źródło: Serwis PAP

BRAK KOMENTARZY