Strażacy OSP z unijnym dofinansowaniem

0
307

Umowy dotyczą projektów z tzw. listy rezerwowej. Część z nich została już zrealizowana, a potrzebny sprzęt i wyposażenie zostały zakupione, więc po podpisaniu umów poniesione przez gminy wydatki zostaną zrefundowane. Natomiast część gmin przystąpi do ogłaszania przetargów.

 Zarząd województwa stale wspiera projekty służące podniesieniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Warmii i Mazur poprzez m. in. doposażanie jednostek służb ratowniczych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Wspólnie z włodarzami gmin stale zwiększamy bezpieczeństwo mieszkańców, a standard i wyposażenie jednostek OSP nie odbiega jakością od tego, którym dysponują służby zawodowe.

W ramach RPO WiM na lata 2014-2020 zarząd województwa wyodrębnił specjalne poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur z alokacją 15 mln zł. Do tej pory wsparcie otrzymało 12 projektów na 8,2 mln zł dofinansowania. W czwartek zostały zawarte umowy o z 13 wnioskodawcami na 6,8 mln zł wsparcia. Sprzęt będzie służył 32 jednostkom OSP z regionu.

Środki przeznaczono m.in. na akup średniego samochodu terenowego ratowniczo -gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie, doposażenie jednostek OSP w gminie Biskupiec, zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia na potrzeby 7 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ostróda oraz zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia dla 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łukta.

BRAK KOMENTARZY