Straż miejska wystawi mandat za szybką jazdę hulajnogą

0
846

Straż miejska będzie mogła wystawić mandat kierującemu hulajnogą elektryczną – przewiduje projekt rozporządzenia.

Propozycja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji to konsekwencja niedawnej nowelizacji Prawa drogowego, która uregulowała status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego.

Funkcjonariusze tej formacji na mocy wskazanej ustawy uzyskali uprawnienie do kontroli ruchu drogowego wobec uczestników ruchu korzystających z nowych pojazdów lub urządzeń, zatrzymywania ich, a także legitymowania i wydawania im wiążących poleceń, co do sposobu korzystania z drogi i używania pojazdu lub urządzenia wspomagającego ruch.

„Zasadne jest, aby strażnicy straży gminnych (miejskich) posiadali uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych wobec uczestników ruchu korzystających z nowych pojazdów lub urządzeń nieprzestrzegających zasad wynikających z ww. ustawy” – wskazuje MSWiA.

Projekt rozporządzenia zawiera propozycję przyznania uprawnienia do nakładania przez strażników gminnych (miejskich) grzywien w drodze mandatów karnych wobec kierujących rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego za nieporuszanie się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.

Jak podkreśla resort, pozwoli to na wzmocnienie ochrony porządku publicznego w gminach posiadających straże gminne (miejskie).

BRAK KOMENTARZY