Startują fundusze dla Polski Wschodniej 21-27

0
493

W naborze zostaną wybrani animatorzy Platform, którzy stworzą dogodne warunki rozwojowe dla  pomysłów projektowych typu start-up w Polsce Wschodniej.

W poprzedniej perspektywie UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia  2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim rolę animatorów platform „Hub of Talents” i „Startup Heroes” pełniły trzy  parki technologiczne: z Olsztyna, Elbląga i Ełku.

Dzięki dotacjom z programu dla Polski Wschodniej POPW  w wysokości ponad 17,5 mln zł stworzono odpowiednie warunki do inkubacji start-upowej. Skuteczność i sukces tego działania zaowocowały kontynuacją podobnego wsparcia w nowej edycji Programu dla Polski Wschodniej  FEPW na lata 2021-2027.

W trwającym konkursie w  pierwszej kolejności zostaną wyłonieni animatorzy Platform startowych. To oni już niebawem rozpoczną przyjmowanie wniosków innowacyjnych pomysłów na biznes typu start-up w Polsce Wschodniej. Budżet konkursu, wynosi 120 mln zł. Rozpoczęty nabór potrwa do 21 czerwca 2023 r.

Wsparcie mogą otrzymać projekty grantowe realizowane w partnerstwie prowadzonym przez Animatorów Platform Startowych. Projekt powinien obejmować wszystkie działania niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanego programu inkubacji, w tym także usługi niezbędne do rozwoju nowego pomysłu biznesowego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się ośrodki innowacji działające w partnerstwie, posiadające siedzibę w jednym z województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i mazowieckie z wyłączeniem Warszawy i otaczających ją powiatów). Za nabór odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

BRAK KOMENTARZY