Starostwo chce budować nowe przejścia dla pieszych

0
735

25 przejść dla pieszych Powiat Olsztyński chce wybudować w gminach Olsztynek, Purda, Biskupiec, Stawiguda i Gietrzwałd. 

 Środki na inwestycje miałyby pochodzić przede wszystkim z budżetu państwa, pokrycie wkładu własnego deklaruje sam Powiat oraz gminy, na których terenie inwestycje byłyby realizowane. Złożyliśmy aż 18 wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a ich całkowita wartość to ponad 5 mln zł  – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński. – Przejścia zostały wytypowane na podstawie zestawień przedstawionych przez poszczególne samorządy gminne. Gminy objęte wnioskami o dofinansowanie zadeklarowały również  współfinansowanie zadań, z czego bardzo się cieszymy, bo dzięki takiej współpracy możemy podnieść poziom bezpieczeństwa i poprawić komfort życia większej liczbie mieszkańców.

Projekty zakładają m.in.: wykonanie dojść do przejść z zastosowaniem rozwiązań dla osób niewidomych (płytki typu STOP), ich oświetlenie i właściwe oznakowanie poziome i pionowe. Remont obejmowałby również remont nawierzchni dróg w zasięgu oddziaływania przejść. Łączna pula środków przeznaczonych w Funduszu na dofinansowanie zadań w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w województwie warmińsko-mazurskim wynosi 32,2 mln zł. W tym na zadania powiatowe i gminne jest po ponad 16 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym wysokość dofinansowania dla jednego przejścia nie może przekroczyć 200 tys. zł.

BRAK KOMENTARZY