Stanowisko Rady Regionalnej Prawa i Sprawiedliwości w sprawie działań zabezpieczających przed negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa

0
117

Rada Regionalna Prawa i Sprawiedliwości na Warmii i Mazurach, wydała stanowisko w sprawie walki ze skutkami pandemii koronawirusa.

Mając na uwadze obowiązujący w Polsce stan epidemii, związany  z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, rząd Prawa i Sprawiedliwości, z Premierem Mateuszem Morawieckim na czele, przygotował kompleksowy program gospodarczy, służący bezpieczeństwu przedsiębiorców i pracowników oraz zachowaniu płynności finansowej w tym trudnym czasie. Wartość przedmiotowego pakietu bezprecedensowych instrumentów, nazywanego „Tarczą antykryzysową”, szacowana jest na 212 mld zł, co stanowi blisko 10% produktu krajowego brutto. „Tarcza” ma składać się z pięciu elementów:

  • Bezpieczeństwo Pracowników – o wartości 30 mld zł;
  • Finansowanie Przedsiębiorstw – 74,2 mld zł;
  • Ochrona Zdrowia – 7,5 mld zł;
  • Wzmocnienie Systemu Finansowego – 70,3 mld zł;
  • Program Inwestycji Publicznych – 30 mld zł.

Ostateczny kształt rozwiązań jest jeszcze konsultowany m.in. z przedstawicielami biznesu i pracodawców, jednakże tak kompleksowe podejście do zagrożeń związanych z epidemią już budzi zainteresowanie wielu europejskich państw. Dodatkowo, również spółki Skarbu Państwa przeznaczają znaczne środki ze swoich budżetów na wspieranie polskiej gospodarki.

Rada Regionalna Prawa i Sprawiedliwości Województwa Warmińsko-Mazurskiego w pełni popiera i docenia tę rządową inicjatywę oraz apeluje do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, na szczeblu zarówno gminnym, powiatowym, jak i regionalnym, by, zgodnie z konstytucyjną zasadą subsydiarności, wygospodarowały środki finansowe, na poziomie 1% swoich tegorocznych dochodów, z przeznaczeniem na walkę, nakierowaną na ograniczenie rozwoju epidemii, zapobieganie jej skutkom oraz działania wspomagające mieszkańców – przedsiębiorców, pracowników – w takich sferach życia, jak m.in.: zdrowie, bezpieczeństwo, gospodarka i przedsiębiorczość, edukacja oraz polityka społeczna.

Wierzymy, że dzięki sprawnej współpracy administracji rządowej z samorządami rozprzestrzenianie się koronawirusa zostanie zahamowane, a negatywne skutki społeczno-ekonomiczne epidemii – ograniczone i zniwelowane dla dobra mieszkańców naszego regionu i Ojczyzny – podpisali Prezesi Zarządów Okręgowych Prawa i Sprawiedliwości, okręgu 34 i 35 Leonard Krasulski i Jerzy Schmit.

BRAK KOMENTARZY