Stanowisko Rady Powiatu w Olsztynie w sprawie 30-lecia samorządności w Polsce

0
148
Rada Powiatu w Olsztynie VI kadencja

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w III Rzeczpospolitej demokratyczne wybory samorządowe. W tym dniu narodziła się Polska samorządna, która stała się wspólnotą obywateli mogących decydować o najistotniejszych dla nich sprawach.

Trzy dekady odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego to czas przemian ustrojowych, gospodarczych i społecznych, których POWIAT OLSZTYŃSKI od 1998 roku był i jest aktywnym uczestnikiem. Świadczą o tym kilometry przebudowanych i nowo wybudowanych dróg, utworzone szkoły, zmodernizowane szpitale, wybudowane obiekty, szereg inwestycji i nowatorskich projektów. Wszystko za sprawą bezpośredniego oddziaływania i samodzielnego decydowania samorządów o alokacji środków. Samorządność to także dbałość o rozwój lokalnej tożsamości społecznej, kulturowej, historycznej. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego dzięki współdziałaniu jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, lokalnych mediów i ludzi z pasją, oddanych swoim małym ojczyznom.

W 30. rocznicę utworzenia samorządów terytorialnych przede wszystkim składamy podziękowania naszym poprzednikom. Pionierom, którzy po latach niepokoju wewnętrznego w Polsce budowali samorządność i dbali o lokalne społeczności. Dziękujemy szczególnie wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój powiatu olsztyńskiego – radnym powiatowym wszystkich kadencji, samorządom gminnym z burmistrzami i wójtami na czele, sołtysom i radom sołeckim, samorządowi województwa oraz innych powiatów, organizacjom pozarządowym, a także wspierającej władzy państwowej.

Rada Powiatu w Olsztynie VI kadencji wyraża niezmienną wolę współpracy ze wszystkimi osobami, organizacjami  i instytucjami na rzecz rozwoju POWIATU OLSZTYŃSKIEGO oraz tworzenia trwałych partnerstw umacniających wspólnotę budującą Rzeczpospolitą samorządem stojącą – napisali Jerzy Laskowski, przewodniczący Rady Powiatu i Andrzej Abako, starosta olsztyński.

BRAK KOMENTARZY