Środki dla Lokalnych Grup Działania. Pierwsze pieniądze z nowej perspektywy

0
1821

We wtorek 15 września w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisano pierwsze umowy z Lokalnymi Grupami Działania na rozwój lokalnych inicjatyw na obszarach wiejskich w ramach wsparcia przygotowawczego.

Marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisał umowy z przedstawicielami dwóch Lokalnych Grup Działania. Kwota 154 tys. zł  trafi do Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”, natomiast 110 tys. zł do Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wiejskich Jezior Mazurskich. Środki przyznane Lokalnym Grupom Działania pochodzą z poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” (wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER), objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W województwie warmińsko-mazurskim wnioski o przyznanie pomocy w  programie wsparcia przygotowawczego złożyło 11 Lokalnych Grup Działania na kwotę ponad 1,4 mln zł. Wkrótce zostaną podpisane kolejne umowy.

BRAK KOMENTARZY