Spór o patronów w Bartoszycach po wniosku radnego PiS

0
244
Brama lidzbarska w Bartoszycach

Radny PiS z Bartoszyc zaproponował nowe nazwy miejskim mostom i rondom. Jedna wywołuje kontrowersje z powodu swojej … długości. 

Wnioskodawcą jest radny PiS Tadeusz Azarewicz. Propozycje dotyczą czterech obiektów drogowych: dwa ronda i dwa mosty. Jeden z nich został niedawno oddany do użytku. Inwestycja była realizowana dzięki Programowi Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, którego celem jest wspieranie transgranicznej współpracy w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej.

Łączny koszt inwestycji po stronie polskiej wyniósł ponad 51 mln zł, z czego wkład własny beneficjenta.

Sprawa patronów już przed głosowaniem wywołała spore emocje. Dotyczy to doboru patronów, jak i … długości jednej z nazw. Na dodatek, by nie wywoływać konfliktów władze Bartoszyce zanim podejmą decyzję będą chciały przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami. Dopiero wtedy propozycje mają zostać poddane pod głosowanie na radzie miasta.

Już w samej radzie propozycje wywołały napięcia wśród radnych.

Zgłoszone propozycje:

  • Rondo Świętego Brata Alberta Chmielewskiego (u zbiegu ulic Gdańskiej i Poniatowskiego). Uzasadnienie: „Nadając nazwę ronda – polskiego zakonnika, powstańca, malarza, świętego kościoła katolickiego znanego z poświęconej pracy na rzecz ubogich – mając również świadomość bliskości świątyni jego imienia należy uznać za zasadne podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu”.
  • Rondo Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego (u zbiegu ulic Paderewskiego, Poniatowskiego i Słowackiego). Uzasadnienie: “Nadając nazwę ronda im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego wybitnego męża stanu, obrońcy praw człowieka, bezkompromisowego obrońcy praw narodu i kościoła katolickiego sprawia, iż podjęcie uchwały zaproponowanym brzmieniu należy uznać za zasadny jest ze wszech miar pożądane”.
  • Most Św. Jana Pawła II – Wielkiego Polaka. Uzasadnienie: “Nadając nazwę mostu Jana Pawła II Papieża Wielkiego Polaka – postaci niepowtarzalnie wyjątkowej w historii Polski sprawia, że podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu należy uznać za zasadne i ze wszech miar pożądane”.
  • Most Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich oraz ofiar Katastrofy Smoleńskiej dn. 10.04.2010. Uzasadnienie: “Nadając nazwę mostu dajemy wyraz pamięci tragedii jaka miała miejsce 10 kwietnia 2010 roku, upamiętniając w sposób szczególny pamięć prof. Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP oraz jego małżonki Marii – I Damy. Z tego też względu podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu należy uznać za zasadne i ze wszech miar pożądane”.

BRAK KOMENTARZY