Spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie olsztyńskim

0
57
Magazynierzy są poszukiwani na rynku pracy

Spada liczba osób zarejestrowanych bezrobotnych – wynika z wrześniowych danych Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego. Wpłynęło ponad 250 ofert pracy, szukano m.in. pracowników obsługi magazynu.

Na koniec września w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie było zarejestrowanych 4279 osób bezrobotnych. W porównaniu do sierpnia liczba ta zmniejszyła się o 107 osób. Spadła też liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku o 30 osób. Z rejestru wynika, że 86,4 proc. to były osoby poprzednio pracujące, a 21,2 proc. – to te, które zarejestrowały się po raz pierwszy. Najwięcej osób bezrobotnych było w gminach Biskupiec (839), Dobre Miasto (782) i Barczewo (561). Najmniej w gminie Świątki (145). Stopa bezrobocia, która obecnie jest znana z końca sierpnia, wyniosła w powiecie olsztyńskim 11 proc., w Olsztynie – 3,5 proc., w regionie – 9,9 proc, a w kraju – 6,1 proc.

We wrześniu, podobnie jak w sierpniu, nie było znaczących zmian, które mogłyby wpłynąć na poziom bezrobocia w powiecie olsztyńskim. W urzędzie zarejestrowano 101 osób, które wcześniej nie stawiły się w pośredniaku w wyznaczonym terminie, a także 50 osób, które ukończyły prace interwencyjne, roboty publiczne, staż, przygotowanie zawodowe czy szkolenie.

Wpłynęło ponad 250 ofert pracy. Szukano między innymi pracowników obsługi magazynu – tych ofert było najwięcej, bo aż 84, a także operatorów urządzeń przemysłu szklarskiego, pracowników produkcji czy pakowaczy ręcznych. Przyznano też wsparcie bezrobotnym, którzy postanowili rozpocząć działalność gospodarczą, przeważnie usługową. Łączna kwota dotacji to ponad 360 tys. zł.

BRAK KOMENTARZY