Śniadanie prasowe „Fundusze! Przystań – skorzystaj!”

0
3081

W Hotelu Omega odbyło się śniadanie prasowe, na którym dyskutowano o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dyskusje i wystąpienia dotyczyły głównie tego, co niesie ze sobą ten program, kto może z niego skorzystać i jakie dofinansowanie można otrzymać.

Jednym z beneficjentów RPO jest AN-TER spółka jawna- Fijarczyk i spółka z Ornety. Jej współwłaściciel, Anna Fijarczyk opowiedziała o tym, jak pieniądze uzyskane z RPO wpłynęły na rozwój firmy – Pieniądze, które otrzymaliśmy ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, pozwoliły nam na umocnienie naszej pozycji na rynku, pozwoliły na wdrożenie nowych technologii, innowacyjnych na skalę krajową. Na pewno są to pieniążki, które pomogły nam bardzo w rozwoju firmy.

Anna Fijarczyk, dodaje  także, że oczywiście będą się starać o kolejne dofinansowania – Oczywiście już rozglądamy się. Widzimy niszę w pieczywie bio i ekologicznym i mam nadzieje, że skorzystamy jeszcze ze środków unijnych, właśnie w tym kierunku.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 znajduje się 1 mld 728 mln euro. Pieniądze te będą przeznaczone m.in. na inwestycje w infrastrukturę, szkolnictwo, czy kulturę, ale przede wszystkim w przedsiębiorczość i nowe technologie.

Ogłoszone zostało właśnie 5 nowych konkursów dla przedsiębiorców, w których ogólna pula środków przeznaczonych do dofinansowania to ponad 110 milionów złotych. Wnioski można składać do 31 marca.

Joanna Kościńska, członek Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie wytłumaczyła kto może zabiegać o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego- Pieniądze przeznaczone są dla przedsiębiorców województwa warmińsko-mazurskiego, dla małych średnich przedsiębiorstw, część poddziałań również jest przeznaczonych dla przedsiębiorstw dużych. Aby uzyskać fundusze najlepiej byłoby przejrzeć na stronach internetowych, jakie są rodzaje poddziałań.

Dofinansowanie przedsiębiorstw, sprawia, że one się rozwijają, a to także wpływa na rozwój całego regionu. Przedsiębiorstwa dzięki temu będą mogły zatrudnić większą liczbę osób i taki jest zamysł wspomożenia rozwoju gospodarki województwa – dodaje Joanna Kościńska.

Warto także dodać, że przedsiębiorcy mają coraz większą wiedzę dotycząca RPO. W tym momencie zaledwie 10% wniosków odpada ze względu na stronę formalną, a na początku działania RPO ten procent dochodził nawet do 80.

Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Miron Sycz, zaznaczył, że każdy region różni się ze względu na rozwój, ale najważniejsze jest to, że nasz region rozwijał się jak najszybciej – W Polsce mamy regiony bardziej rozwinięte i mniej rozwinięte. Tak złożyło się, że w tej polityce spójności wszystkie regiony rzucono do tzw. jednego worka i nam to się, jako Warmii i Mazury nie bardzo podoba, ponieważ ta polityka spójności nastawiona jest na innowacyjność i przedsiębiorczość. W naszym regionie aż 320 milionów euro przeznaczone jest na przedsiębiorczość.

Miron Sycz dodał także, że niezwykle ważne jest powracanie do korzeni – Powracanie do korzeni jest niezwykle ważne. Jesteśmy województwem, w którym praktycznie nie ma rdzennych mieszkańców, dlatego trudno nam się odwołać do czegoś co sami wypracowaliśmy. Warto bazować na tym co kiedyś mieszkańcy w naszym regionie tworzyli i nam zostawili.

Zobacz relację wideo:

Fotorelacja:

BRAK KOMENTARZY