Sieć Cittaslow podsumuje rok

0
1793

W Rukławkach koło Biskupca odbędzie się dzisiaj zebranie członków polskiej sieci Cittaslow. Obrady w czwartek (19 stycznia) otworzy marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. W spotkaniu weźmie udział także dyrektor generalny międzynarodowej sieci Pier Giorgio Oliveti.

Członkowie ruchu podsumują działania promocyjne i edukacyjne prowadzone w 2016 roku, m.in. organizację Festiwalu Cittaslow w Lubawie, przygotowanie kalendarza atrakcji Tygodnia Cittaslow w miastach członkowskich, czy też druk nowej publikacji promującej walory turystyczne miasteczek. Obecność dyrektora generalnego sieci sprzyjać będzie także dyskusji o współpracy międzynarodowej polskich członków Cittaslow.

Do polskiej sieci miast Cittaslow należy 26 miasteczek, z czego 20 to ośrodki z województwa warmińsko-mazurskiego. W 2016 roku produkt turystyczny Miasta Cittaslow znalazł się w zaktualizowanej strategii rozwoju turystyki województwa. Miasta realizują także  Ponadlokalny Program Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow.

Do światowego ruchu Cittaslow należy obecnie 228 miast na całym świecie. Siedzibą stowarzyszenia jest włoskie miasteczko Orvieto.

 

BRAK KOMENTARZY