Setki cudzoziemców pracujących nielegalnie

0
196

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej sprawdzili legalność zatrudnienia cudzoziemców na Warmii i Mazurach. Od stycznia do maja br. kontrolą objęli 2 187 obcokrajowców. Funkcjonariusze SG stwierdzili, że 256 osób pracowało niezgodnie z przepisami.

Najwięcej nielegalnie pracujących było obywateli Ukrainy – 47%. Na drugim miejscu znaleźli się Białorusini – 23%, na trzecim Gruzini – 19%. Właściciele firm zatrudniali pracowników zza granicy bez zezwolenia oraz na innych warunkach niż określone to było w zezwoleniu. Przedsiębiorcy nie podpisywali też żadnych umów z cudzoziemcami. Funkcjonariusze SG stwierdzili, że najwięcej nielegalnie pracujących było  w branży budowlanej – 23%, produkcyjnej – 20%, usługowej – 17%, pośrednictwie pracy 11%.

W okresie od stycznia do kwietnia najwięcej uchybień w zatrudnieniu było w powiecie olsztyńskim – 19%, mrągowskim – 14%, ełckim –  13%, oleckim – 10%, iławskim, gołdapskim i ostródzkim po 7%.

Sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym przedsiębiorcom grzywny na kwotę prawie 57 tys. zł.

Funkcjonariusze z W-MOSG największe uchybienie w analizowanym okresie stwierdzili w firmie pośredniczącej w zatrudnianiu. Właściciel agencji pracy z Dolnego Śląska kierował cudzoziemców do zakładu usługowego na terenie powiatu olsztyńskiego. Przedsiębiorca przyznał się do popełnienia wykroczenia i złożył wniosek o wymierzenie kary grzywny bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenie mu kary grzywny w wysokości 5 tys. zł

BRAK KOMENTARZY