Samorządowe podsumowanie 2021 roku

0
626
Sylwestrowa zabawa

Rok 2021 podobnie jak poprzedni upłynął pod znakiem pandemii COVID-19, ale nie tylko ona miała wpływ na funkcjonowanie gmin i powiatów. W samorządach działo się przez te 12 miesięcy bardzo dużo.

STYCZEŃ

1.01 – Weszła w życie opłata „małpkowa”, obejmująca alkohol sprzedawany w opakowaniach o objętości mniejszej niż 300 ml. Połowa wpływów z tego tytułu trafia do NFZ, połowa do gmin.

– Rozpoczął się ostatni, czwarty etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Do powszechnego systemu oszczędzania weszły najmniejsze firmy zatrudniające mniej niż 20 pracowników oraz podmioty z sektora publicznego, urzędy, szkoły itp.

– Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przestały istnieć, w ich miejsce utworzono Ministerstwo Edukacji i Nauki. Na jego czele stanął minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, który wcześniej kierował dwoma resortami.

10.01 – Rozpoczęła się akcja testowania na obecność SARS-Cov-2 nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół. Badania były dobrowolne i bezpłatne. Potrwały do 15 stycznia.

12.01 – Rząd przyjął uchwałę, dzięki której gminy położone na terenach górskich, które znalazły się w trudnej sytuacji na skutek obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią, miały otrzymać 1 mld zł wsparcia.

13.01 – Druga rocznica zamachu na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który został raniony nożem przez Stefana W. podczas miejskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zmarł następnego dnia.

28.01 – Przedstawiciele resortu klimatu i środowiska oraz NFOŚiGW poinformowali o wyczerpaniu środków w pierwszym naborze programu „Zielony transport publiczny”. Na wsparcie finansowe przewidziano 1,1 mld zł w dotacjach i 200 mln zł w pożyczkach z przeznaczeniem na zakup ponad 400 autobusów elektrycznych i wodorowych.

LUTY

7.02 – Rozpoczęły się powtórne testy przesiewowe na obecność SARS-CoV-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych. Potrwały do 12 lutego.

10.02 – Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc ogłosił rezygnację z zajmowanego od ponad 18 lat stanowiska. Na swoje stanowisko zaproponował wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła. Ostatecznie przedterminowe wybory, które odbyły się 13 czerwca wygrał w I turze Konrad Fijołek.

13.02 – Rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID-19 nauczycieli i pracowników żłobków. Nauczyciele szczepieni byli preparatem firmy Astra-Zeneca.

15.02 – Rozpoczęły się testy przesiewowe na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli przedszkoli, w tym pomocy nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach. Badanie trwały do 19 lutego.

26.02 – Zaprezentowano oparty na pięciu filarach Krajowy Plan Odbudowy. Te filary to: odbudowa konkurencyjności polskiej gospodarki, cyfryzacja, ochrona zdrowia, mobilna, inteligentna Polska i transformacja energetyczna.

27.02 – Wprowadzony został obowiązek zakrywania ust i nosa wyłącznie przy użyciu maseczki. Od tego dnia nie można stosować do tego celu szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic.

MARZEC

4.03 – Poseł Konfederacji Grzegorz Braun zapowiedział kandydowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta Rzeszowa po rezygnacji z tej funkcji wieloletniego włodarza tego miasta Tadeusza Ferenca.

12.03 – Podkarpacka Rada Regionalna PiS wyraziła poparcie dla kandydatury wojewody Ewy Leniart w przedterminowych wyborach prezydenta Rzeszowa.

15.03 – Konrad Fijołek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa oraz szef klubu Rozwój Rzeszowa ogłosił zamiar kandydowania na prezydenta tego miasta. Jego kandydaturę poparły: KO, Lewica, PSL i Polska 2050.

20.03 – Odwołano w Polsce stan zagrożenia epidemicznego i wprowadzono stan epidemii.

KWIECIEŃ

1.04 – W życie weszła ustawa o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, tzw. lokal za grunt. Przepisy określają model współpracy między gminami dysponującymi terenami np. pod zabudowę mieszkaniową a inwestorami.

– w całej Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

13.04 – Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Zdecydowano o powstaniu, w ramach programu obwodnicowego w całej Polsce, obwodnic o łącznej długości ok. 820 km.

26.04 – Rząd przedstawił projekt rozporządzenia przesuwający uzupełniające wybory samorządowe, m.in na prezydenta Rzeszowa, na czerwiec, ze względu na trudną sytuację pandemiczną.

27.04 – Lewica porozumiała się z rządem w kwestii poparcia Krajowego Planu Odbudowy. Jej warunki – przeznaczenie 30 proc. środków dla samorządów oraz dodatkowych środków na szpitale powiatowe, a także powołanie specjalnego zespołu monitorującego wydawanie środków – zostały zaakceptowane przez stronę rządową.

30.04 – Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda poinformował, że Rada Ministrów na specjalnym posiedzeniu przyjęła Krajowy Plan Odbudowy, będący podstawą do wypłacenia środków z unijnego Funduszu Odbudowy.

MAJ

3.05 – Rzecznik rządu Piotr Müller wraz z wiceministrem funduszy i polityki regionalnej Waldemarem Budą poinformowali, że dokumenty związane z Krajowym Planem Odbudowy zostały oficjalnie, w formalnej wersji złożone w Komisji Europejskiej.

– Sejm przyjął ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Ratyfikacja przez wszystkie kraje członkowskie była konieczna do uruchomienia zarówno Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy. Za ratyfikacją głosowała większość posłów PiS, Koalicji Polskiej-PSL, Lewicy i Polski 2050. Zdecydowana większość klubu KO wstrzymała się w tej sprawie od głosu. Przeciw byli posłowie Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro i koła Konfederacji.

13.05 – Weszło w życie rozporządzenie określające tegoroczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zgodnie z nim nauczyciele po studiach magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym otrzymają w zależności od stopnia awansu zawodowego: stażyści 2949 zł, kontraktowi 3034 zł, mianowani 3445 zł, a dyplomowani – 4046 zł. Na nieco niższe stawki mogą liczyć nauczyciele-magistrzy ale bez przygotowania do pracy w szkole oraz licencjaci z przygotowaniem pedagogicznym. W ich przypadku stawki wynoszą odpowiednio: 2818 zł, 2823 zł, 3002 zł, 3523 zł. Nauczyciele po studiach licencjackich, bez przygotowania do pracy z dziećmi, mają natomiast zagwarantowane minimalne stawki na poziomie: 2800 zł, 2818 zł, 2841 zł, 3079 zł. Wynagrodzenie zasadnicze jest jednym ze składników średniego wynagrodzenia nauczycieli. Ponieważ w tym roku nie wzrosła określona w ustawie budżetowej kwota bazowa (wynosi 3537,80 zł), nie wzrastają także średnie płace, które samorządy jako organy prowadzące szkoły są zobowiązane zagwarantować nauczycielom. W 2021 r. średnie wynagrodzenie dla nauczycieli stażystów to 3537,80 (100 proc. kwoty bazowej), kontraktowych 3926,96 zł (111 proc. kwoty bazowej), mianowanych 5094,43 zł (144 proc.), a dyplomowanych 6509,55 zł (184 proc.).

15.05 – Prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki podczas konwencji programowej zaprezentowali Polski Ład, czyli program społeczno-gospodarczy na okres pocovidowy. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł), inwestycję, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

17.05 – Ruszyła rejestracja nastolatków powyżej 16. roku życia na szczepienie przeciw COVID-19.

27.05. – Senat poparł ustawę ratyfikacyjną związaną z wdrożeniem Funduszu Odbudowy UE. Ratyfikacja tej decyzji przez wszystkie państwa członkowskie była niezbędna do uruchomienia Funduszu Odbudowy. Dzień później prezydent Andrzej Duda podpisał tę ustawę i została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw.

28 maja – Sejm znowelizował ustawę o kołach gospodyń wiejskich, która ma zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich organizacji.

31.05 – Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych wrócili do nauki stacjonarnej. Jednocześnie weszły w życie przepisy, zgodnie, z którymi ze względu na sytuacje epidemiczną w konkretnych placówkach można przechodzić na naukę zdalną lub w trybie mieszanym.

– Prezydent Andrzej Duda ratyfikował decyzję unijnych liderów dotyczącą zwiększenia zasobów własnych w budżecie UE. Ratyfikacja decyzji Rady UE z 14 grudnia 2020 r. pozwoli na uruchomienie środków z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy po pandemii COVID-19.

CZERWIEC

1.06 – Od tego dnia można pobierać Unijne Certyfikaty COVID (UCC), które ułatwiają bezpieczne przemieszczanie się pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Kody QR można wygenerować na Internetowym Koncie Pacjenta.

– Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację w sprawie zmian w programie „Dobry start”. Nowela ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przewiduje, że wnioski o „Dobry start” będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną, a realizacją programu zajmie się ZUS, a nie – jak wcześniej – samorządy.

– Premier Mateusz Morawiecki odwołał Marka Zagórskiego z funkcji sekretarza stanu odpowiedzialnego za informatyzację i powołał na tę funkcję Janusza Cieszyńskiego.

– Do Sejmu wpłynął poselski projekt tzw. ustawy antykorupcyjnej autorstwa Kukiz’15, a która została złożona w ramach umowy programowej między kołem Pawła Kukiza a Prawem i Sprawiedliwością. Projekt zakłada m.in. możliwość pozbawienia praw publicznych dla skazanych za korupcję. Ustawa została w październiku podpisana przez prezydenta.

7.06 – Wystawiono e-skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19 dla młodzieży w wieku od 12 do 15 lat.

13.06 – Konrad Fijołek wygrał w I turze przedterminowe wybory na prezydenta Rzeszowa zdobywając 56,51 proc. głosów. Fijołek był wspólnym kandydatem opozycji – KO, PSL, Lewicy i Polski 2050. Tydzień później został zaprzysiężony. Zastąpił na tej funkcji wieloletniego prezydenta miasta Tadeusza Ferenca, który złożył rezygnację z tej funkcji.

17.06 – Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił powołanie stowarzyszenia samorządowego Ruch Wspólna Polska.

24.06 – Zakończył się rok szkolny 2020/2021.

LIPIEC

1.07 – Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w Borczu (Pomorskie) start rządowego funduszu Polski Ład. Poinformował, że fundusz to 20 miliardów złotych w pierwszej, pilotażowej transzy. Dodał, że to bezprecedensowe, niespotykane w historii Polski wsparcie na poziomie od 80 do aż 95 proc. finansowania inwestycji.

– Ruszyła możliwość zdalnego składania 23 formularzy (e-budownictwo.gunb.gov.pl) dot. procesu budowlanego, w tym m.in.: wniosek o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym; wniosek o pozwolenie na rozbiórkę; zgłoszenie robót budowlanych; zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

– Wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w całej Polsce. Chodzi m.in. o piece węglowe i gazowe, kominki, fotowoltaikę. Deklaracje można składać w formie papierowej lub online w uruchomionej 1 lipca Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).2.07 – Rozpoczął się pierwszy nabór wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Program ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

26.07 – Premier zatwierdził listy inwestycji samorządowych na drogach powiatowych i gminnych, które uzyskają wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021.

SIERPIEŃ

2.08 – PiS złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dotyczący urealnienia wartości świadczeń przysługujących Prezydentowi RP i byłym Prezydentom RP, a także zmiany maksymalnych kwot diet lub wynagrodzeń przysługujących przedstawicielom samorządu terytorialnego.

18.08 – Premier przedstawił propozycje Polskiego Ładu dla samorządów; wśród nich znalazły się m.in. dodatkowe 8 mld zł w IV kwartale na 2022 r. i subwencja ogólna na poziomie ok. 146 mld zł.

23.08 – Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tzw. ustawy śmieciowej.

25.08 – Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczął zbiórkę podpisów pod projektem nowelizacji Karty Nauczyciela dotyczącym powiązania wysokości wynagrodzenia zasadniczego z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

31.08 – Premier poinformował, że rząd postanowił wystąpić do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego na 30 dni w przygranicznym pasie dwóch województw: lubelskiego i podlaskiego, w związku z presją migracyjną ze strony Białorusi. Uzasadniał, że dzięki temu „będziemy mogli lepiej zapewnić jakość szczelności naszej granicy i zapobiegać agresywnym działaniom, prowokacjom, które są cały czas prowadzone i nasilane ze strony reżimu Łukaszenki”. Plan wprowadzenia stanu wyjątkowego skrytykowała większość opozycji parlamentarnej; politycy opozycji ocenili m.in., że rządzący chcą ukryć, że sobie nie radzą.

WRZESIEŃ

1.09 – Wystartowała druga edycja programu „Zielony transport publiczny”, w ramach którego gminy i spółki komunalne mogą starać się o dotacje do zakupu autobusów elektrycznych i z napędem wodorowym. Budżet programu to 1,2 mld zł.

– Rozpoczął się nowy rok szkolny 2021/2021. Uczniowie wszystkich roczników rozpoczęli naukę w trybie stacjonarnym. Jednocześnie zostały zachowane przepisy, zgodnie, z którymi dyrektor szkoły lub przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii inspektora sanitarnego może zawiesić zajęcia stacjonarne na czas oznaczony i przejść na naukę zdalną. Zawieszenie zajęć może dotyczyć grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, a także całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

– Weszły w życie nowelizacje rozporządzeń: w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia – zmieniony został kanon lektur szkolnych na wszystkich etapach kształcenia. Zmiany polegały głównie na usunięciu kilku pozycji i dodaniu kilkunastu nowych pozycji w wykazie lektur uzupełniających.

2.09 – Prezydent Andrzej Duda wydał rozporządzenie o wprowadzeniu 30-dniowego stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego. Pas ten objął 183 miejscowości (115 w woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim) bezpośrednio przylegające do granicy.

6.09 – Ruszył nabór wniosków w nowym programie dofinansowania wycieczek szkolnych „Poznaj Polskę!”. W związku z dużym zainteresowaniem w miarę zwiększania puli środków w programie MEiN jeszcze dwukrotnie wznawiał nabór wniosków.

14.09 – Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku; w przyszłym roku minimalne pensje wzrosną do poziomu 3010 zł, a stawka godzinowa wyniesie 19,70 zł.

17.09 – Sejm uchwalił nowelizację Prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która zakłada uproszczoną procedurę budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 mkw.

– Sejm uchwalił tzw. ustawę antykorupcyjną. Została ona przygotowana przez posłów koła Kukiz’15-Demokracja Bezpośrednia i poparta przez PiS w ramach umowy politycznej zawartej między oboma ugrupowaniami.

21.09 – Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podczas posiedzenia Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty przedstawił związkom zawodowym i korporacjom samorządowym propozycje zmian polegające m.in. na uproszczeniu awansu zawodowego, zmniejszeniu liczby stopni awansu, podniesieniu pensum, wprowadzeniu tzw. godzin dostępności, a także podwyższeniu płac. Związek Nauczycielstwa Polskiego, Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych odrzuciły propozycje MEiN. Rozmowy w ramach zespołu były kontynuowane na spotkaniach zespołu w październiku i grudniu.

30.09 – Zakończył się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Prezes odpowiedzialnego za jego przeprowadzenie Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut poinformował, że pierwsze dane z tegorocznego spisu powszechnego poznamy na początku 2022 roku. Spisano rekordowo dużo mieszkań – 95 proc. Do sądów GUS skierował 300 wniosków o ukaranie osób, które odmówiły udziału w spisie.

– Sejm zgodził się na przedłużenie o 60 dni, do 30 listopada, stanu wyjątkowego na części obszaru województw podlaskiego i lubelskiego, przy granicy z Białorusią.

PAŹDZIERNIK

6.10 – Na konferencji prasowej dotyczącej konsekwencji wprowadzenia „Polskiego Ładu” samorządowcy z całej Polski, m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ocenili, że rządzący chcą ograniczyć ich władzę i zabrać pieniądze.

8.10 – Ruszył nabór wniosków w programie MEiN „Laboratoria Przyszłości”, w którego ramach przeznaczono około 1 mld zł na zakup nowoczesnego wyposażenia rozwijającego umiejętności przyszłości u uczniów szkół podstawowych w całym kraju. Chodzi m.in. drukarki 3D, mikrokontrolery, sprzęt do nagrań czy o stacje lutownicze.

18.10 – Wystartował program „Cyfrowa Gmina”. Na jego realizację przewidziano około 1 mld zł z europejskiego funduszu ReactEU. Środki zostaną proporcjonalnie podzielonej pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o dwa kryteria: liczbę mieszkańców oraz wartość współczynnika G, który zależy od wysokości dochodów podatkowych danej JST. Granty będą wynosiły od 100 tys. zł do 2 mln zł.

25.10 – Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszego naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

29.10 – Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu karnego i innych ustaw, tzw. ustawę antykorupcyjną. Przewiduje ona m.in. zakaz łączenia przez parlamentarzystów i samorządowców mandatu z pracą w instytucjach i spółkach państwowych.

LISTOPAD

2.11 – Początek szczepień dawką przypominającą dla wszystkich osób, które ukończyły 18 lat i otrzymały pełny schemat szczepienia (dwie dawki) preparatami Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna) lub Vaxzevria (AstraZeneca) lub jedną dawkę szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen.

8.11 – Urzędy gmin w całym kraju rozpoczęły wydawanie nowych dowodów osobistych. Powrót tego zadania do gmin był związany z wprowadzeniem do dokumentu drugiej cechy biometrycznej w postaci dwóch odcisków palców.

9.11 – Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek i wiceminister Dariusz Piontkowski zapowiedzieli, że od 1 września 2022 r. w szkołach ponadpodstawowych pojawi się nowy obowiązkowy dla wszystkich uczniów przedmiot „Historia i teraźniejszość”, wprowadzony w miejsce przedmiotu Wiedza o społeczeństwie nauczanego w zakresie podstawowym. Będzie on nauczany w I i II klasie.

17.11 – Sejm wprowadził senackie poprawki do Prawa o ruchu drogowym, w tym zmianę zwiększającą limit na wsparcie budowy obwodnic miast w ciągach dróg wojewódzkich. Zwiększenie środków może przekroczyć 2 mld zł. Posłowie przyjęli też poprawkę przedłużającą na przyszły rok maksymalną dopłatę w wysokości 3 zł do wozokilometra dla przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

18.11 – Związek Nauczycielstwa Polskiego złożył w Sejmie obywatelski projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, który zakłada powiązanie zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Pod projektem zebrano ponad 250 tys. podpisów osób popierających go.

22.11 – Ruszył drugi nabór wniosków w programie „Cyfrowa Gmina”

23.11 – Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ustanowieniu 27 grudnia nowego święta państwowego – Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

GRUDZIEŃ

14.12 – Na posiedzeniu sejmowych Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży i Obrony Narodowej miało się odbyć pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe zmierzającej do wzmocnienia roli kuratora oświaty, ale na wniosek KO zawieszono posiedzenie komisji.

16.12 – Rozpoczęło się szczepienie dzieci od 5 do 11 lat przy użyciu szczepionki Comirnaty w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej. Druga dawka szczepionki będzie podawana po 21 dniach. O kwalifikacji do szczepienia dzieci każdorazowo decyduje lekarz.

20.12 – Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych przeszli na nauczanie zdalne. Do nauki stacjonarnej mają powrócić 10 stycznia.

23.12 – Opublikowano projekt rozporządzenia, zgodnie z którym osoby wykonujące zawód medyczny, farmaceuci i studenci medycyny do 1 marca muszą zaszczepić się w pełni przeciw COVID-19.

24 grudnia – weszły w życie przepisy noweli ustawy o elektromobilności, które umożliwiają tworzenie w miastach Stref Czystego Transportu.

BRAK KOMENTARZY