Samorząd województwa podsumował pomoc potrzebującym

0
212

Dzięki podjętym działaniom, w latach 2018-2020 łącznie 57 gmin uruchomiło dla swoich seniorów nowoczesną formę usług, obejmując tym samym wsparciem łącznie 1095 osób starszych.
Samorząd województwa w 2017 r. wystąpił z inicjatywą uruchomienia, we współpracy z samorządami lokalnymi, pilotażowego programu wdrożenia usług teleopiekuńczych, oferując gminom 50 proc. wsparcie finansowe z budżetu województwa.
Przy czym należy tu podkreślić, że świadczenie usług opiekuńczych jest ustawowym zadaniem własnym gmin. Dzięki podjętym działaniom, w latach 2018-2020 łącznie 57 gmin uruchomiło dla swoich seniorów nowoczesną formę usług, obejmując tym samym wsparciem łącznie 1095 osób starszych. Teleopieka w wersji podstawowej to system przywoławczy działający w domu podopiecznego przez 24 h/dobę, 365 dni w roku. Osoba potrzebująca wyposażona zostaje w terminal telefoniczny oraz do wyboru brelok, wisiorek lub bransoletkę z przyciskiem SOS, który w razie jakiegokolwiek zagrożenia po naciśnięciu powoduje automatyczne uruchomienie połączenia z centrum monitoringu, w którym operator zadecyduje o stosownym rodzaju interwencji.
Ta forma usług opiekuńczych jest również wsparciem dla rodzin osób samotnie zamieszkujących oraz alternatywą dla pobytu osób starszych w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym czy domu pomocy społecznej. W 2020 roku usługę w formie teleopieki realizowały 53 gminy, z czego w 6 z nich uruchomiono usługę po raz pierwszy obejmując wsparciem 87 osób starszych, natomiast 47 gmin kontynuowało usługi teleopiekuńcze z własnych środków wspierając 938 seniorów. Odbiorcami usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2020 roku były przede wszystkim osoby w wieku powyżej 80 r.ż. (50,05 proc.) oraz w wieku 70-80 lat(32,1 proc). Usługami teleopiekuńczymi w roku 2020 zostały objęte przede wszystkim osoby mieszkające samotnie, które stanowiły niemal 89 proc. seniorów korzystających z teleopieki.

BRAK KOMENTARZY