Sąd zdecydował, czy nożownik z Barczewa trafi do aresztu

0
246

Sąd Rejonowy w Olsztynie postanowieniem nie uwzględnił wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Sebastiana M. podejrzanego o próbę spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu młodego mężczyzny.

Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ w dniu 29 maja 2022 r. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec Sebastiana M. podejrzanego o usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u Roberta J.

– Do zdarzenia tego miało dojść w dniu 27 maja 2022 r. na ul. Wojska Polskiego w Barczewie. Według ustaleń prokuratora, Sebastian M. miał zadać pokrzywdzonemu liczne uderzenia narzędziem ostrokrawędzistym, w wyniku czego doznał on obrażeń ciała w postaci ran kłutych ręki, nogi i brzucha – przypomina Olgierd Dąbrowski-Żegalski, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie.  – Jednak podejrzany zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na natychmiastowe udzielenie Robertowi J. pomocy medycznej i podjęcie niezwłocznej interwencji chirurgicznej.

Sąd Rejonowy w Olsztynie w dniu 30 maja 2022 r. wydał postanowienie, w którym nie uwzględnił wniosku prokuratora o zastosowanie wobec Sebastiana M. tymczasowego aresztowania.

Sąd w uzasadnieniu tej decyzji wskazał, że zebrany w sprawie materiał dowodowy w znacznym stopniu uprawdopodabnia fakt popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu czynu.

– W ocenie Sądu, jedyną realną przesłanką stosowania środka zapobiegawczego wobec Sebastiana M. jest zagrożenie surową karą. Jednocześnie nie ma okoliczności, które wskazywałyby na fakt, że podejrzany, mając na uwadze zagrożenie karą, będzie utrudniał toczące się przeciwko niemu postępowanie karne poprzez chociażby nakłanianie innych osób do składania fałszywych zeznań, bądź ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości – informuje  Dąbrowski-Żegalski.

Dodaje, że sąd zwrócił uwagę, że istotne dowody w tej sprawie zostały już zebrane i zabezpieczone – pokrzywdzony złożył zeznania, gdzie opisał okoliczności zdarzenia, a oskarżony przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Przesłuchani zostali świadkowie zdarzenia – osoby obce dla podejrzanego. Ponadto, Sebastian M. nie był dotychczas karany i pracuje. W tej sytuacji Sąd uznał, że jeżeli w ogóle jest potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, wystarczające będzie zastosowanie wolnościowych środków zapobiegawczych, co do których stosowną decyzję może podjąć prokurator.

Postanowienie Sądu Rejonowego nie jest prawomocne.

BRAK KOMENTARZY