Sąd wydał wyrok w sprawie z powództwa Pawła Juszczyszyna

0
292

Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał wyrok zaoczny w sprawie z powództwa Pawła Juszczyszyna o ochronę dóbr osobistych w postaci dobrego imienia i godności. Z korzyścią dla tego ostatniego. 

Powództwo Pawła Juszczyszyna przeciwko Skarbowi Państwa – Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego oraz Prezesowi Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wpłynęło do Sądu Okręgowego w Olsztynie w dniu 7 czerwca 2021 r. Roszczenie to dotyczyło:

* ustalenia, że uchwała Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2020 r., podjęta w przedmiocie zawieszenia sędziego Juszczyszyna w czynnościach służbowych oraz obniżenia jego wynagrodzenia o 40 proc. na czas trwania zawieszenia, nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego.

* zaniechania naruszania dobrego imienia i godności Pawła Juszczyszyna i w tym celu nakazanie pozwanemu (zdaniem powoda są to reprezentujący Skarb Państwa Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego oraz Prezes Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego) usunięcia tej uchwały ze strony internetowej Sądu Najwyższego oraz zakazanie podawania jej do publicznej wiadomości w przyszłości.

Sąd Okręgowy w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 lipca 2021 r. wydał wyrok zaoczny w powyższej sprawie. – W pierwszej kolejności Sąd stwierdził, że jednostką organizacyjną Skarbu Państwa, której dotyczy ten pozew jest Sąd Najwyższy w Warszawie. Następnie Sąd ustalił, że uchwała z 4 lutego 2020 r. wydana w przedmiocie zawieszenia sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna w czynnościach służbowych oraz obniżenia o 40% jego wynagrodzenia na czas trwania zawieszenia, nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego – informuje Agnieszka Żegarska, p.o. rzecznika Sądu Okręgowego w Olsztynie.

W kolejnym, trzecim punkcie wyroku Sąd nakazał pozwanemu zaniechania naruszania dobrego imienia i godności Pawła Juszczyszyna przez nakazanie pozwanemu usunięcia wskazanej wyżej uchwały ze strony internetowej Sądu Najwyższego. Sąd zakazał też pozwanemu podawania tej uchwały do publicznej wiadomości w przyszłości, a w szczególności na stronie Sądu Najwyższego.

W pozostałym zakresie powództwo zostało oddalone. Wyrok wydany w tej sprawie nie jest prawomocny.

BRAK KOMENTARZY