Sąd uchylił wyrok w sprawie tragicznego wypadku w zakładzie pracy w gminie Świętajno

0
610

Sąd Okręgowy w Olsztynie uchylił wyrok sądu pierwszej instancji warunkowo umarzający postępowanie karne wobec trzech mężczyzn oskarżonych w sprawie wypadku w jednym z zakładów pracy na terenie gminy Świętajno. Zginęły w nim trzy osoby.
Akt oskarżenia w tej sprawie w dniu 31 marca 2020 r. wpłynął do Sądu Rejonowego w Szczytnie. Sprawa dotyczyła zdarzenia, do którego doszło w dniu 25 sierpnia 2017 r. w miejscowości Długi Borek w gminie Świętajno, na terenie zakładu zajmującego się przetwarzaniem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.
Według ustaleń prokuratora zatrudniony na stanowisku brygadzisty Mirosław W., nie mając odpowiedniego przeszkolenia oraz wobec braku w zakładzie procedury pobierania próbek surowca ze zbiorników, w godzinach porannych miał polecić jednemu z pracowników pobranie takiej próbki. Pracownik, wykonując tę czynność, nie posiadał na sobie żadnych odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zaraz po zejściu do zbiornika stracił przytomność. – Mirosław W. miał nadto akceptować i nie przerwać zejścia do wnętrza zbiornika dwóch kolejnych mężczyzn – innych pracowników, którzy podjęli próbę wydostania ze zbiornika pokrzywdzonego – informuje Olgierd Dąbrowski-Żegalski, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie.
W rezultacie w zdarzeniu tym zginęły trzy osoby. Przyczyną ich nagłej i gwałtownej śmierci było ostre zatrucie siarkowodorem, którego stężenie wewnątrz zbiornika przekraczało dopuszczalne normy. Mirosław W. został oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci trzech osób. Aktem oskarżenia objęci zostali także dyrektor zakładu Dariusz Ś. oraz zatrudniony w tym zakładzie na stanowisku specjalisty BHP Radosław G.
Na podstawie zawartych ugód oskarżeni zobowiązali się do zapłaty na rzecz oskarżycielek posiłkowych kwot po 1 tys. zł na rzecz każdej z nich od oskarżonego Mirosława W., kwot po 44 tys. zł na rzecz każdej z nich od oskarżonego Dariusza Ś. i kwot po 5 tys. zł na rzecz każdej z nich od oskarżonego Radosława G.
W tej sytuacji Sąd Rejonowy w Szczytnie wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie wobec trzech oskarżonych, obciążając ich poniesionymi przez oskarżycielki posiłkowe wydatkami oraz kosztami sądowymi.
Powyższy wyrok został zaskarżony przez prokuratora i pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej.
Sąd Okręgowy w Olsztynie rozpoznał apelację w powyższej sprawie i wydał wyrok uchylający orzeczenie sądu pierwszej instancji oraz przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Szczytnie. – Sąd Okręgowy, nie kwestionując ustaleń faktycznych i winy oskarżonych, odmiennie niż Sąd Rejonowy w Szczytnie ocenił stopień zawinienia i społecznej szkodliwości czynów zarzucanych oskarżonym, uznając, że jest on znaczny. Sąd Odwoławczy wziął przy tym pod uwagę ilość zaniedbań, których dopuścili się oskarżeni oraz – w konsekwencji tych zaniedbań – skutek, jakim była śmierć trzech osób – podkreśla Dąbrowski-Żegalski.

BRAK KOMENTARZY