Sąd nie zgodził się na umorzenie sprawy burmistrza Dobrego Miasta

0
557

Sąd Rejonowy w Olsztynie w dniu 5 października 2022 r. nie uwzględnił wniosku obrony o umorzenie postępowania przeciwko Jarosławowi K., burmistrzowi Dobrego Miasta oskarżonemu o przekroczenie uprawnień i podrobienie dokumentu. W związku z tym proces w tej sprawie rozpocznie się na początku grudnia br.

Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ pod koniec czerwca 2022 r. skierowała do Sądu Rejonowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi K. i Jolancie S. oskarżonym m. in. o przekroczenie  uprawnień w związku z pełnionymi przez nich funkcjami w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście.

Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego miało dojść w dniu 11 października 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście. Jarosław K., jako burmistrz Dobrego Miasta miał wówczas przekroczyć swoje uprawnienia, podrabiając dokument w postaci wniosku o uwzględnienie podwyżki wynagrodzeń w budżecie gminy za rok 2022 r., który był adresowany do niego samego. Zdaniem prokuratora oskarżony miał nanieść na tym wniosku nieautentyczne, odręczne podpisy trzech osób.

Z kolei przekroczenie uprawnień i podrobienie dokumentu przez Jolantę S. miało polegać na tym, że będąc pracownikiem dobromiejskiego magistratu, miała ona nanieść nieautentyczny, odręczny podpis jednej osoby na wskazanym wyżej wniosku o uwzględnienie podwyżki wynagrodzeń w budżecie gminy za rok 2022 r. Przy czym, zdaniem prokuratora, czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi.

W ocenie prokuratora oboje oskarżeni działali na szkodę interesu publicznego.

Jarosław K. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Natomiast Jolanta S. w trakcie postępowania prokuratorskiego przyznała się do zarzutu i złożyła wyjaśnienia.

Obrońca Jarosława K. złożył do Sądu wniosek o umorzenie postępowania z powodu braku znamion czynu zabronionego lub z powodu znikomego stopnia społecznej szkodliwości czynu.

Sąd Rejonowy w Olsztynie w dniu 5 października 2022 r. uznał wniosek obrońcy Jarosława K. za przedwczesny i jednocześnie, nie odnosząc się w żadnej mierze do kwestii końcowego merytorycznego rozstrzygnięcia oraz nie przesądzając o odpowiedzialności karnej oskarżonego, skierował sprawę na rozprawę w celu przeprowadzenia postępowania dowodowegomówi Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie Adam Barczak,
Rzecznik Prasowy do spraw karnych Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Termin rozprawy został wyznaczony na 7 grudnia 2022 r.

BRAK KOMENTARZY