Sąd Najwyższy stwierdził ważność wyboru Andrzeja Dudy na prezydenta

0
396
fot.pixabay

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w pełnym składzie orzekła o ważności wyboru Andrzeja Dudy na prezydenta. W ocenie sądu, żadne z zasygnalizowanych uchybień nie daje podstaw do kwestionowania wyniku wyborów.

Jak powiedział po podjęciu uchwały rzecznik SN Aleksander Stępkowski, “nic już od strony normatywnej nie stoi na przeszkodzie, aby 6 sierpnia prezydent elekt i wciąż urzędujący prezydent złożył ślubowanie przed Zgromadzeniem Narodowym i w ten sposób zainaugurował swoją kolejną kadencję”.

W poniedziałkowej uchwale Sąd Najwyższy stwierdził “ważność wyboru Andrzeja Sebastiana Dudy na prezydenta RP dokonanego 12 lipca 2020 r.”. Jak powiedziała w uzasadnieniu uchwały przewodnicząca składu sędzia Ewa Stefańska, podejmując ją, sąd wziął pod uwagę wszystkie okoliczności, także te, które nie były przedmiotem protestu wyborczego.

Sędzia poinformowała, że po analizie sprawozdania PKW oraz wydaniu opinii po rozpoznaniu protestów wyborczych Sąd Najwyższy uznał, że żadne ze wskazanych w nich uchybień, jak również wszystkie one łącznie nie dają podstaw do kwestionowania wyniku wyborów.

Sąd Najwyższy ocenił także, że nierówny dostęp kandydatów do środków masowego przekazu nie wpływa na ważność wyborów, dopóki “zapewniony jest nieskrępowany (prawnie i faktycznie) pluralizm mediów”. SN zwrócił jednak uwagę, że “dobrą praktyką odnoszącą się do procesu wyborczego powinno być neutralne podejście władz publicznych do kampanii wyborczej”.

Źródło: Serwis Samorządy PAP

BRAK KOMENTARZY