Są pieniądze na zabytki

0
142

Można już składać dokumenty dotyczące udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i remontowe. Termin do 3 marca 2023 r.

Wnioskujący to najczęściej wspólnoty mieszkaniowe, które etapami remontują zabytkowe kamienice. Remonty dachów, odnawianie elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej albo przygotowanie niezbędnej  dokumentacji – to najczęściej składane wnioski.

W minionym roku z dotacji odnowiono stolarkę drzwiową w budynkach przy ul.: Grunwaldzkiej 25, M. Lengowskiego 1/3/5, Parkowej 3, E. Plater 26,  wykonano prace remontowe przy rynnach i rurach spustowych w budynku przy al. Warszawskiej 56 oraz dokumentacje dla budynków przy ul. Kołłątaja 24 i al. Przyjaciół 14.

Złożone wnioski zostaną najpierw ocenione pod względem formalnym. Tymi, które nie będą mieć uchybień (zostaną dostarczone w terminie i będą kompletne), zajmie się komisja. Wówczas dowiemy się, które z zaplanowanych prac będą mogły zostać zrealizowane. Ostateczną decyzję – na wniosek Prezydenta Olsztyna  – podejmie Rada Miasta.

Właściciele obiektów zabytkowych mogą starać się o dofinansowanie m.in.:
– wykonanie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
– wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
– opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
– zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
– odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie z uwzględnieniem charakterystycznej dla danego zabytku kolorystyki;
– odnowienie okien i drzwi,
– remont więźby dachowej i pokrycia dachowego,
– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

BRAK KOMENTARZY