Rządowy program “Samorząd 3.0” – ułatwienia w realizacji inwestycji

0
471
KPRM

Projekt Samorząd 3.0. dotyczy identyfikacji barier w rozwoju samorządów. Zgodnie z założeniami ministra Michała Cieślaka propozycje powinny być ukierunkowane na ułatwienie realizacji inwestycji rozwojowych i o znaczeniu pożytku publicznego, nowe źródła finansowania samorządów oraz poprawę jakości usług publicznych.

Minister Michał Cieślak, odpowiedzialny w Radzie Ministrów za rozwój samorządów, ogłosił rozpoczęcie projektu Samorząd 3.0 To początek zmian prawa samorządowego w zak
– Samorząd powstał 30-lat temu. Kluczowe zmiany w prawie samorządowym przeprowadzono na przełomie wieków – podkreśla minister Cieślak Michał Cieślak, odpowiedzialny w Radzie Ministrów za rozwój samorządów. – Od tego czasu staliśmy się członkiem UE, dokonaliśmy skoku inwestycyjnego i jesteśmy świadkami ogromnego postępu technologicznego. Zmieniły się problemy i oczekiwania obywateli, np. w zakresie ochrony środowiska. Borykamy się z kwestią przeludnienia dużych miast i depopulacji wsi. To wszystko ma wpływ na samorząd. Ta nowa rzeczywistość pokazuje, że nadszedł czas na trzeci krok – samorząd bez barier i lepiej dostosowany do potrzeb i oczekiwań mieszkańców, gdzie premiowana jest aktywność i gospodarność władz samorządowych, a obywatele mają większy wpływ na kształt swojej okolicy.

Konsultacje do 31 maja 2021 r.
Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacje samorządowe i pozarządowe oraz obywatele, mogą nadsyłać propozycje do 31 maja 2021 r. na e-mail samorzad@kprm.gov.pl lub na adres KPRM. Opinie zostaną przeanalizowane w Departamencie Współpracy z Samorządem oraz przez powołaną wkrótce Radę Samorządową przy Premierze RP. Wypracowane w ten sposób propozycje zostaną przedstawione pod ocenę MSWiA oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Kolejny projekt ustawy, który ma pomóc samorządom
Ułatwienie rozwoju samorządów ma także służyć projekt Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Maję one  pomóc w realizacji inwestycji o znaczeniu publicznym na działkach rolnych. Minister Cieślak zapowiedział kontynuacje prac legislacyjnych we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Obecnie często mamy sytuację, że część gruntów rolnych i leśnych znajdujących się w obrębie administracyjnym miast jest wciąż niedostępna dla realizacji inwestycji o znaczeniu publicznym. W większość przypadków ww. grunty nie spełniają już przypisanego przeznaczenia a działalność rolna i leśne nie jest na nich prowadzona. Często też działki te zlokalizowane są w miejscach i przestrzeni nadającej się na budownictwo mieszkaniowe, budowę żłobka, przedszkola, szkoły, ośrodka zdrowia, domu kultury lub innych przedsięwzięć mających istotny wpływ na dalszy rozwój miast i gmin – podkreślił Minister Michał Cieślak.

BRAK KOMENTARZY