Ruszył konkurs. 80 mln zł w nowej edycji programu dla samorządów Senior+

0
660

Ruszyła edycja 2020 programu Senior+. Samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Na realizację programu w przyszłym roku zaplanowano 80 mln zł.

Dokumenty konkursowe można składać do 7 stycznia 2020 roku, do godziny 16. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie senior.gov.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2020 roku.
W nowej edycji programu dofinansowane będą jedynie projekty „jednoroczne”, tj. realizowane i zakończone wyłącznie w 2020 roku.
O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw. Dotacja może być przeznaczona na utworzenie lub wyposażenie Dziennych Domów i Klubów „Senior +”.
W pierwszym przypadku dofinansowanie może wynieść maksymalnie 300 tys. zł.
Na utworzenie klubów dla seniorów można dostać z kolei 150 tys. złotych dotacji.
W ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. Dofinansowana z budżetu państwa może być również bieżąca działalność istniejących już placówek. W tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 40 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.
Na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 300 złotych dofinansowania; z kolei utrzymanie jednego miejsca w Klubie „Senior +” może być dofinansowane kwotą do 200 złotych miesięcznie.
Co ważne, w ramach tego modułu samorządy nie mogą wnioskować o zapewnienie funkcjonowania placówek, które mają zostać dopiero uruchomione w ramach nowej edycji programu.
Na koniec ubiegłego roku funkcjonowało łącznie 497 Dziennych Domów i Klubów „Senior +”, które oferowały seniorom ponad 12,8 tys. miejsc.

js/

BRAK KOMENTARZY