Ruszają prace przygotowawcze dla obwodnicy Dobrego Miasta

0
430

Drogowcy podpisali umowę na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla obwodnicy Dobrego Miasta. 

– Zakres dokumentacji, która jest przedmiotem zamówienia, obejmuje przygotowanie STEŚ-R oraz materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Czas przewidziany na wykonanie dokumentacji to 42 miesiące od momentu podpisania umowy. Oznacza to, że w połowie 2026 roku będziemy gotowi do ogłoszenia przetargu na realizację obwodnicy Dobrego Miasta w systemie Projektuj i buduj – informuje Karol Głębocki, rzecznik olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Udział w kosztach prac przygotowawczych będzie mieć również Gmina Dobre Miasto, która przeznaczy na ten cel 1,5 mln zł. Budowa obwodnicy Dobrego Miasta znajduje się na liście zadań rezerwowych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Parametry i cele planowanej obwodnicy Dobrego Miasta

Planowana obwodnica będzie miała długość około 8 kilometrów. Będzie to droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 1×2, czyli o dwóch pasach ruchu w przeciwnych kierunkach o szerokości 3,5 m. Nośność nawierzchni obwodnicy będzie wynosiła 11,5 tony na oś.

 Jej początek będzie miał miejsce na styku z przebudowywanym obecnie odcinkiem DK51 Smolajny – Kosyń, koniec zaś dowiąże się do istniejącej obwodnicy Barcikowa, omijając jednocześnie miejscowość Stary Dwór.

Poprawa parametrów 

Podstawowym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego. Dzięki jej realizacji zwiększy się też przepustowość poprzez ograniczenie bezpośredniego dostępu do drogi krajowej z przyległych terenów. Poprawie ulegną też parametry techniczne drogi. Efektem realizacji inwestycji będzie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych i czasu przejazdu, a także ograniczenie hałasu, zanieczyszczeń powietrza oraz ruchu tranzytowego w mieście.

BRAK KOMENTARZY