Ruszają prace na budowie S16 Borki Wielkie – Mrągowo

0
770

Symbolicznym wbiciem łopaty zainaugurowane zostały prace na budowie drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie – Mrągowo. Inwestycja potrwa do końca 2023 roku.

Pierwsze prace

W pierwszej kolejności prace będą skoncentrowane na budowie drogi serwisowej, równoległej do istniejącej drogi krajowej nr 16. Część nowej trasy biegnie w śladzie starej drogi. Przed jej budową konieczne jest zatem przygotowanie równoległej drogi, na którą będzie można skierować ruch z istniejącej szesnastki. Obecnie wykonawca organizuje zaplecze budowy, prowadzi karczowanie terenu i prace saperskie. Niebawem rozpocznie się odhumusowanie, czyli zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi.

 S16 – kolejny etap rozbudowy

Odcinek S16 Borki Wielkie – Mrągowo, w systemie Projektuj i buduj, realizuje firma PORR. Inwestycja jest kolejnym etapem budowy drogi ekspresowej S16 w województwie warmińsko-mazurskim. Nowy odcinek będzie miał długość około 16 km, w tym około 13 km w ciągu S16 i około 3 km obwodnicy Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59. Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, a na odcinku obwodnicy Mrągowa jednojezdniowy, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy poprzez dwa węzły drogowe – Sorkwity i Bagienice. Przewiduje się również budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym trzech przejść dla dużych zwierząt, budowę zabezpieczeń akustycznych oraz wykonanie nasadzeń zieleni.

 Kręgosłup komunikacyjny regionu

Szesnastka to główny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur w układzie równoleżnikowym. Ma znaczenie międzynarodowe, krajowe i regionalne. W regionie łączy najważniejsze miasta, takie jak Ełk, Mrągowo, Olsztyn, Iława, Ostróda, z trasami układu południkowego. W przyszłości S16, wraz z układem dróg S5, S7, S10, S51 i S61, stworzy w północnej Polsce nowy korytarz transportowy na linii wschód – zachód.

Szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo

Budowa nowej drogi skróci czas przejazdu między Olsztynem i Ełkiem oraz zwiększy bezpieczeństwo na tej drodze. Dzięki budowie obwodnicy z Mrągowa zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy.  Realizacja zadania zakończy się pod koniec 2023 roku.

Kalendarium

6 maja 2015 r. – uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5 sierpnia 2016 r. – ogłoszenie przetargu na wykonanie Koncepcji programowej

27 stycznia 2017 r. – podpisanie umowy na wykonanie Koncepcji programowej

19 września 2018 r. – ogłoszenie przetargu na projekt i budowę

10 maja 2019 r.  – unieważnienie przetargu

21 sierpnia 2019 r. – ogłoszenie ponownego przetargu na projekt i budowę

31 stycznia 2020 r. – wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oddalający odwołanie w sprawie odrzucenia oferty jednego z oferentów

4 lutego 2020 r. – wybór wykonawcy zadania

21 maja 2020 r. – postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie oddalające skargę na wyrok KIO w sprawie odrzucenia oferty jednego z oferentów

28 maja 2020 r. – podpisanie umowy na projekt i budowę

23 grudnia 2020 r. – złożenie wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

18 czerwca 2021 r. – wydanie decyzji ZRID

29 czerwca 2021 r. – przekazanie wykonawcy placu budowy

BRAK KOMENTARZY