Ruszają konsultacje programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

0
112

W piątek ruszają konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027; potrwają do 8 kwietnia – poinformowała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Budżet programu opiewa na 11,4 mld zł.

“Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej jest jedynym z programów w perspektywie 2021-2027, który będzie dysponował większą alokacją niż w perspektywie 2014-2020” – powiedziała podczas briefingu on-line Jarosińska-Jedynak.

“Dziś rozpoczynamy konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, które potrwają do 8 kwietnia. Po konsultacjach zbieramy uwagi i te uwagi wprowadzamy do dokumentu. Przygotowujemy go po uwagach przedstawionych przez wszystkich zainteresowanych. W maju planujemy przekazanie dokumentu na Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego do uzgodnień. Następnie, na przełomie II i III kwartału przeprowadzimy uzgodnienia w ramach Rady Ministrów” – tłumaczyła wiceminister.

Jak dodała, dokument musi uzyskać akceptację Rady Ministrów, tak aby można było przekazać go do negocjacji z KE. “Po oficjalnych negocjacjach z Komisją Europejską będziemy mogli rozpoczynać konkursy. Jeżeli wszystko się uda przeprowadzić zgodnie z planem to zakładamy, że pierwsze konkursy, nabory wniosków powinniśmy uruchomić na przełomie 2021 i 2022 r.” – powiedziała wiceminister.

Przypomniała, że do tej pory z programu dla Polski Wschodniej korzystało pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. “W nowej perspektywie budżetowej dołączy do nich również część województwa mazowieckiego – oprócz Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów – czyli region statystyczny mazowiecki regionalny” – tłumaczyła.

Jak mówiła, nowy program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej będzie koncentrował się na czterech głównych obszarach: przedsiębiorczość i inwestycje; energia i klimat; spójna sieć transportowa oraz kapitał społeczny, turystyka i usługi uzdrowiskowe.

“Głównym celem naszego programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej będzie utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki, ale również wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej” – powiedziała.

Jak tłumaczyła wiceminister, Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej będzie “naturalną kontynuacją inwestycji w obszarach, o których rozwój dbaliśmy do tej pory”. “Nadal chcemy inwestować w innowacje biznesowe, chcemy wspierać start-upy, w ramach Platform Startowych, czy rozwijać infrastrukturę transportową, poprzez niskoemisyjny transport publiczny w miastach, a także ponadregionalną sieć dróg i kolei” – mówiła.

Jarosińska-Jedynak poinformowała, że z uwagi na następstwa COVID-19 “chcemy rozwijać potencjał turystyczny regionu, chcemy inwestować właśnie w te branże, które najbardziej zostały dotknięte pandemią”.

Przekazała, że program – jako dokument – jest dostępny na stronach funduszeeuropejskie.gov.pl i polskawschodnia.gov.pl/konsultacje. Na tej stronie również znajduje się formularz do zgłaszania uwag. Do udziału w konsultacjach resort zaprasza wszystkich zainteresowanych: samorządowców, przedsiębiorców, partnerów gospodarczych i społecznych, przedstawicieli środowisk akademickich i naukowych, a przede wszystkim mieszkańców.

Źródło: PAP

BRAK KOMENTARZY