Rusza elbląski eksperyment w matematyce

0
445

Celem projektu “Matematyka – Indywidualizacja i Eksperyment w Edukacji Wczesnoszkolnej” jest zwiększenie kompetencji matematycznych i umiejętności naukowo-technicznych wśród 700 uczniów z Elbląga.

Projekt to wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania, w tym metod eksperymentu poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje matematyczne i uzdolnienia uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt.

Objętych zostanie także 80 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy podniosą swoje kompetencje dydaktyczne w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijania umiejętności myślenia matematycznego i naukowo-technicznego.

Efekty realizacji projektu:
– doposażenie bazy dydaktycznej 15 elbląskich szkół podstawowych polegające na utworzeniu Międzyszkolnej Pracowni Eksperymentowania w Szkole Podstawowej nr 19 w Elblągu oraz wyposażeniu szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki w oparciu o eksperyment,
– doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli matematyki edukacji wczesnoszkolnej, które obejmie podniesienie umiejętności zawodowych 10 nauczycieli trenerów (5 merytorycznych i 5 obsługi technicznej) poprzez certyfikację i nadanie im uprawnień do prowadzenia szkoleń dla 70 nauczycieli I etapu edukacyjnego w obszarze innowacyjnych metod nauczania,
– kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematycznych na etapie edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o eksperyment podczas zajęć dodatkowych, dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających i kół zainteresowań z matematyki 700 uczniów klas II-III w 15 elbląskich szkołach podstawowych.

W rezultacie wdrożenia projektu zostaną stworzone warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w 15 SP na poziomie edukacji w klasach I-III.

Rekrutacja nauczycieli potrwa od listopada do grudnia 2019 roku, natomiast uczniów w styczniu 2020 roku. Wartość projektu to ponad 4,4 mln zł, unijne dofinansowanie: blisko 4,2 mln zł, natomiast Funduszy Europejskich wynosi ponad 3,6 mln zł. Projekt zakończy się 30 września 2021 roku.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt wdrażany jest w 15 elbląskich placówkach:
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu;
– Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu;
– Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu;
– Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu;
– Szkoła Podstawowa nr 9 w Elblągu;
– Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu;
– Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu;
– Szkoła Podstawowa nr 14 w Elbląg;
– Szkoła Podstawowa nr 15 w Elblągu;
– Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu;
– Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu;
– Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu;
– Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu;
– Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu;
– Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu.

BRAK KOMENTARZY