Rozpoczyna się nabór do programu “Zielony Transport Publiczny”

0
177
autobus

Jego celem jest obniżenie wykorzystania energii i paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym, a także rozwój zielonej, inkluzywnej mobilności.

Nowy nabór w programie „Zielony Transport Publiczny” został dostosowany do warunków określonych w Krajowym Planie Odbudowy, który został przyjęty przez Radę Ministrów. Oprócz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza poprzez rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu, szczególnie w regionach i miastach z wyzwaniami strukturalnymi.

Zeroemisyjne autobusy to lepsza jakość życia Polaków

– Zgodnie  z  Polityką Energetyczną Polski 2040, od 2025 r. każdy przetarg na autobus w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców dotyczyć będzie pojazdów zeroemisyjnych tj. elektrycznych lub na wodór Program „Zielony transport publiczny”, finansowany z KPO, będzie wspierał ten cel. To oznacza, że – mając  na  uwadze cykl życia autobusów miejskich – do 2030 roku w największych miastach nie powinny jeździć autobusy inne niż zeroemisyjne – mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Możliwość korzystania z publicznego, a do tego ekologicznego transportu powinni mieć wszyscy – również mieszkańcy średnich i małych miast, w tym tracących funkcje społeczno-gospodarcze, jak również w regionach górniczych. Dlatego program w nowej odsłonie – zgodnie z KPO – przewiduje duże preferencje dla samorządów, które chcą rozwijać miejski oraz lokalny transport samorządów.  Modernizacja taboru ma na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza: wprowadzane do floty ekologiczne autobusy będą zastępować te stare, szkodliwe dla ludzi i środowiska. Finansowanie z programu ZTP przełoży się na zmniejszenie emisji CO2 co najmniej o 18 416 ton/rok, ograniczenie emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) o 0,052 ton/rok oraz ograniczenie emisji tlenków azotu o 13,611 ton/rok. Jednocześnie, dzięki skierowaniu środków do średnich i małych miast, pieniądze z KPO pozwolą zmierzyć się z problemem wykluczenia transportowego, które według różnych szacunków może dotykać od 11 do nawet 15 mln Polaków.

Jeden cel, różne możliwości

Ogłoszony konkurs ma na celu wsparcie organizatorów publicznego transportu zbiorowego w nabyciu nowych zeroemisyjnych autobusów, w tym trolejbusów i autobusów zasilanych energią elektryczną i wytworzoną z wodoru oraz rozwój infrastruktury ładowania. Samorządy będą mogły ubiegać się o sięgające od 20 do 80% dofinansowanie na zakup lub leasing takich pojazdów i szkolenie kierowców oraz do 25% wsparcia na rozwój infrastruktury ładowania na własne potrzeby – budowę nowych lub modernizację istniejących stacji ładowania. Wysokość dofinansowania jest uzależniona m.in. od liczby mieszkańców oraz rodzaju organizowanego transportu publicznego. Na ten cel przeznaczono maksymalnie miliard złotych. Kolejne 200 mln zł to środki na pożyczki, służące finansowaniu ww. przedsięwzięć. Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie konkursowym od 1 września do 20 grudnia 2021 r.

BRAK KOMENTARZY