Rozbudowa drogi wojewódzkiej 512 na ostatniej prostej

0
583

Kierowcy, którzy korzystają z drogi z Pieniężna do Bartoszyc, już wkrótce będą mogli odetchnąć. Rozbudowa prawie 50-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 512 dobiega końca.

Inwestycja realizowana jest na terenie dwóch powiatów – braniewskiego i bartoszyckiego, w województwie warmińsko-mazurskim. Inwestorem jest Województwo Warmińsko Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, a generalnym wykonawcą konsorcjum spółek z grupy NDI. Nadzór nad projektem pełni firma SWECO.

Wykonano m.in. obwodnicę Górowa Iławeckiego i miejscowości Wojciechy oraz korekty łuków poziomych i pionowych drogi 512, Wybudowano i przebudowano skrzyżowania drogowe, mosty i przepusty, zatoki autobusowe, chodniki, miejsca postojowe, oświetlenia uliczne, a także odwodnienia pasa drogowego.

Inwestycja została podzielona na dwa zadania – fragment od Pieniężna do Górowa Iławeckiego oraz od Górowa Iławeckiego do Bartoszyc.

– Pierwsze zadanie, czyli fragment Pieniężno – Górowo Iławeckie jest na ukończeniu. Trwają tam jeszcze ostatnie roboty wykończeniowe, takie jak umacnianie rowów elementami betonowymi i humusowania, wykonywanie z kostki brukowej i bitumu stanowiska do ważenia pojazdów, ścieżki rowerowej w Górowie. Dokańczane są prace przy zatoce postojowej i chodnikach z dodatkowym odwodnieniem oraz przy oświetleniu w miejscowości Zięby – mówi Robert Wąsewicz, kierownik budowy z NDI.

Z kolei na drugim odcinku ustawiane są m.in. krawężniki i obrzeża oraz wykonywane są chodniki i zjazdy z kostki betonowej. Na ukończeniu są również rowy wraz z ich umocnieniami i humusowaniem.

Jak przyznają budowniczy, realizacja tej inwestycji postawiła przed nimi szereg wyzwań

– Największym wyzwaniem w tym projekcie była logistyka związana z dostarczaniem materiałów i ograniczona sieć dróg, po których dowożono materiały do budowy poszczególnych odcinków. Dodatkową trudnością okazało się natomiast wystąpienie wielu miejsc o odmiennych, od zakładanych w dokumentacji, warunkach gruntowo-wodnych – mówi Marta Szydłowska dyrektor projektu z firmy NDI, generalnego wykonawcy prac.

Rozbudowa drogi 512 jest już jednak na ostatniej prostej. Na odcinku Pieniężno – Górowo Iławeckie do wykonania została warstwa ścieralna w kilometrze 11, nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej i bitumu oraz nawierzchnia bitumiczna na ścieżce rowerowej w Górowie. Poza tym należy dokończyć ustawianie oznakowania pionowego i wykonania oznakowania poziomego. Do realizacji są także prace wykończeniowe przy rowach, płotki naprowadzające dla płazów, nasadzenia drzew oraz dokończenie budowy kanalizacji deszczowej w miejscowości Pluty.  Na odcinku Górowo Ił. – Bartoszyce, dokończane będą chodniki i zatoki autobusowe w miejscowości Tolko i Spytajny, stanowisko ITD. w kilometrze 36, a także warstwa ścieralna od kilometra 41 do 47, zjazdy, płotki, nasadzenia i umocnienia rowów.

Wykonawca prace zakończy w czerwcu tego roku.

BRAK KOMENTARZY