Rosjanin myślał, że o jego karach zapomniano

0
188

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach zatrzymali Rosjanina, poszukiwanego za nieopłacone grzywny. Mieszkaniec Kaliningradu miał do uregulowania 67,5 tys. zł zasądzonych kar.

Obywatel Rosji do odprawy stawił się na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach, Wjeżdżał do Polski. Swój wjazd  dokumentował zaświadczeniem o powierzeniu pracy. W trakcie odprawy podróżnego, okazało się, że jest poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości. 46-letni mężczyzna nie opłacił zasądzonych grzywien, za urządzanie i prowadzenie gier hazardowych. W Elblągu, w rożnych lokalach i w rożnych odstępach czasu, zarządzał automatami do gier. W związku z powyższym wyrokiem Sądu Rejonowego w Elblągu został skazany na karę grzywny w wysokości prawie 59,5 tys. zł. W tym samym czasie, za te same przestępstwa poszukiwał go radomski wymiar sprawiedliwości, który zasądził mu 8 tys. zł grzywny.

Mieszkaniec Kaliningradu, by ruszyć w dalszą podróż musiał zapłacić 67,5 tys. zł, bo inaczej spędziłby 238 dni w areszcie.

BRAK KOMENTARZY