Rocznica Bitwy pod Grunwaldem

0
650

15 lipca 1410 roku Pola Grunwaldzkie były świadkiem zwycięstwa wojsk polsko-litewskich nad armią krzyżacką, które uczyniło Królestwo Polskie mocarstwem i stało się spoiwem pierwszej unii w Europie.

Grunwald przez wieki był symbolem nie tylko polskim, ale i europejskim. Historyczna inscenizacja jest sztandarowym oraz markowym produktem turystycznym Warmii i Mazur i największą imprezą poświęconą średniowieczu w Europie.

– 612 lat temu sprzymierzone ludy młodej Europy – Polacy, Litwini, Łotysze, Czesi, późniejsi Ukraińcy i Białorusini – stanęły ramię w ramię w obronie suwerenności swoich państw – mówił podczas uroczystości Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – O ich zwycięstwie zdecydowała niezwykła waleczność, umiejętność współdziałania oraz wielki patriotyzm sojuszniczych wojsk. Zwycięstwo pod Grunwaldem sprawiło, że kraje dotychczas peryferyjne znalazły się w centrum uwagi. Pokonanie zakonu krzyżackiego wprowadziło Polaków do grona najważniejszych, najbardziej wpływowych narodów kontynentu europejskiego. Królestwo Polskie wyrosło na mocarstwo, które miało przed sobą perspektywę ciągłego wzrostu w międzynarodowej hierarchii. Z kolei sojusznicza Litwa wywalczyła sobie miejsce w zachodniej cywilizacji. Bitwa na długie lata stała się symbolem chwały oręża polskiego, który przez wieki przepełniał dumą i krzepił serca Polaków. W ciągu 123 lat zaborczej niewoli pomagał uwierzyć, że w chwili największego zagrożenia stać nas na wiele. Grunwald stał się także symbolem walki z germanizacją.

W widowiskowych zmaganiach uczestniczyło ponad 1000 rekonstruktorów oraz miłośników średniowiecza z całego świata – m.in. z Niemiec, Włoch, Francji, Finlandii, Czech, Słowacji czy Węgier. Inscenizację oglądało ponad 40 tysięcy widzów.

Głównym organizatorem wydarzenia był samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, natomiast współorganizatorami: Ministerstwo Obrony Narodowej, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, Narodowe Centrum Kultury, Fundacja Grunwald oraz Kapituła Bitwy pod Grunwaldem.

  • Rocznica Bitwy pod Grunwaldem – galeria zdjęć

BRAK KOMENTARZY