Renegocjacja funduszy z RPO. Są środki na przebudowę hali Urania!

0
982
hala
Wizualizacja Hali Urania

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej marszałek Gustaw Marek Brzezin poinformował o zmianach w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dzięki temu otworzyła się możliwość realizacji wielu projektów ważnych dla województwa, w tym przebudowy hali Urania.

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że Komisja Europejska podpisała nasz wniosek na temat renegocjacji w Regionalnym Programie Operacyjnym. Jest to duży sukces samorządu województwa i zarządu województwa. Pierwszym punktem, jest kwestia dofinansowania ważnej inwestycji dla Olsztyna, jak i całego województwa, a mianowicie przebudowy hali Urania. Dofinansowanie planowane jest na około 130 mln złotych. Hala Urania to obiekt, który jest ważny dla całego regionu, nie tylko w wymiarze sportowym, ale również kulturowym i gospodarczym – powiedział marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Przebudowana hala ma pomieścić  4,5 tysiąca osób. Obecny poziom parkietu zostanie obniżony o 4,5 metra, aby mogła pomieścić więcej kibiców. Bezpośrednio pod parkietem będzie parking na samochody. Hala zostanie rozbudowana o halę rozgrzewką, gdzie również będą trybuny na 500 miejsc. Nad istniejącym lodowiskiem, które znajduje się obok hali zostanie rozpostarte zadaszenie, żeby mogło służyć przez dłuższy czas, szczególnie w okresie jesienno-zimowo-wiosennym.

Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz zapewnia, że miasto znajdzie środki na wkład własny do tej inwestycji- Miasto musi dołożyć 15%, a nawet zapewne nieco więcej. Muszą to być środki z dochodów majątkowych. Mówimy o około 30 milionach złotych. Jest to spore wyzwanie, ale cieszymy się, ze Komisja Europejska na wniosek samorządu województwa przyznała te środki. Zakładamy, że w przeciągu dwóch lat, po wybraniu wykonawcy inwestycja zostanie zakończona, a najpóźniej do końca 2023 roku oddana do użytku.

Hala Urania nie jest jedyną inwestycją, która zyska na przesunięciu środków. Pozostałe kierunki realokacji środków to:
– ok. 22,5 mln EUR na dokończenie modernizacji starej śluzy w Guziance, przebudowę i umocnienie kanałów żeglugowych na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
– ok. 8,2 mln EUR na wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia.
– 3,2 mln EUR na podniesienie bezpieczeństwa na lotnisku regionalnym w Szymanach poprzez rozbudowę system precyzyjnego podejścia do lądowania (ILS) z kategorii I do kategorii II.
– ok. 10,8 mln EUR na sfinansowanie list rezerwowych w linii budżetowej dedykowanej odtwarzaniu dziedzictwa gospodarczego regionu.
– ok. 6,5 mln EUR na wytwarzanie energii z OZE. Jest to linia budżetowa Programu, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem wnioskodawców.
– ok. 2,5 mln EUR na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową w tych częściach województwa, które borykają się jeszcze z podstawowymi problemami w tym zakresie.
– ok. 1,1 mln EUR na opiekę żłobkową oraz ok. 1,7 mln EUR na usługi rozwojowe dla MŚP przyczyniające się do zwiększenia kompetencji pracowników oraz wzmocnienia potencjału pracodawców.

Wszystkie inwestycje muszą zostać zrealizowane do końca 2023 roku.

Fotorelacja z konferencji:

BRAK KOMENTARZY