Publikacja wyroku w sprawie burmistrza Dobrego Miasta odroczona

0
841
Jarosław Kowalski,burmistrz Dobrego Miasta ( zdj. arch. red.)

W dniu 9 lutego 2023 r. przed Sądem Rejonowym w Olsztynie odbyła się rozprawa przeciwko dwóm osobom, w tym Jarosławowi K., burmistrzowi Dobrego Miasta oskarżonemu o przekroczenie uprawnień i podrobienie dokumentu. Publikacja wyroku w tej sprawie jest planowana na 22 lutego br.

Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ pod koniec czerwca 2022 r. skierowała do Sądu Rejonowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi K. i Jolancie S. oskarżonym m. in. o przekroczenie uprawnień w związku z pełnionymi przez nich funkcjami w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście.

Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego miało dojść w dniu 11 października 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście. Jarosław K., jako burmistrz Dobrego Miasta miał wówczas przekroczyć swoje uprawnienia, podrabiając dokument w postaci wniosku o uwzględnienie podwyżki wynagrodzeń w budżecie gminy za rok 2022 r., który był adresowany do niego samego. Zdaniem prokuratora oskarżony miał nanieść na tym wniosku nieautentyczne, odręczne podpisy trzech osób.

Z kolei przekroczenie uprawnień i podrobienie dokumentu przez Jolantę S. miało polegać na tym, że będąc pracownikiem dobromiejskiego magistratu, miała ona nanieść nieautentyczny, odręczny podpis jednej osoby na wskazanym wyżej wniosku o uwzględnienie podwyżki wynagrodzeń w budżecie gminy za rok 2022 r. Przy czym, zdaniem prokuratora, czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi.

W ocenie prokuratora oboje oskarżeni działali na szkodę interesu publicznego-poinformował Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie,Adam Barczak Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Proces w tej sprawie rozpoczął się 9 lutego 2023 r. przed Sądem Rejonowym w Olsztynie i był prowadzony pod nieobecność oskarżonej Jolanty S., która jeszcze w trakcie postępowania prokuratorskiego przyznała się do zarzutu i złożyła wyjaśnienia.

Jarosław K. w trakcie procesu nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Oskarżony w złożonych wyjaśnieniach wskazał m. in., że wpisując we wniosku nazwiska podległych mu pracowników działał w trosce o ich dobro, przy czym nie miał wówczas jakiejkolwiek świadomości, że może to być zakwalifikowane przez prokuratora jako przestępstwo.

Jeszcze w tym samym dniu, po przesłuchaniu wszystkich świadków, przewód sądowy w tej sprawie został zamknięty. Prokurator w mowie końcowej wniósł o rozważenie przez Sąd warunkowego umorzenia postępowania wobec Jarosława K. na okres 1 roku próby, a także orzeczenie od niego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenia w kwocie 6 tys. zł oraz obciążenie go kosztami procesu. Z kolei w odniesieniu do Jolanty S. oskarżyciel publiczny domagał się umorzenia postępowania karnego z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość popełnionego czynu.

Obrońca oskarżonego oraz sam oskarżony wnieśli natomiast o orzeczenie wyroku uniewinniającego, ewentualnie umarzającego postępowanie z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu.

Z uwagi na zawiłość sprawy publikacja wyroku została odroczona do 22 lutego 2023 r. na godz. 8.30.

BRAK KOMENTARZY