Przebudują zniszczoną drogę na ważnej trasie

0
620
S16 czeka na wybór wariantu przebiegu drogi

Blisko 90 mln zł będzie kosztowała przebudowa drogi z Łukty do Morąga. Kierowcy od dawna czekali na tę inwestycję.

To fragment drogi wojewódzkiej nr 527.  Jest strategiczną trasą w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego (prowadzi z Olsztyna przez Łuktę, Morąg, Pasłęk, Kwietniewo do granicy z województwem pomorskim, a dalej do Dzierzgonia). Obecnie prowadzone są roboty na odcinku Olsztyn-Łukta. To ponad 22 kilometrów trasy.

Teraz Zarząd Dróg Wojewódzkich zapowiada przebudowę odcinka od Łukty do Morąga. To 12 km drogi. Inwestycję podzielono na 2 etapy:  (etap I: odcinek Morąg – Bramka: 5,26 km oraz etap III: odcinek Florczaki – Łukta: 6,56 km).

Właśnie podpisano umowę na wykonanie tych prac. – Inwestycja jest dofinansowana głównie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, czyli jeszcze z tej perspektywy, którą obecnie finalizujemy – tłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe w naszym regionie, to jesteśmy bardzo konsekwentni. Nie budujemy bowiem po dwa czy trzy kilometry w różnych zakątkach naszego regionu, ale podchodzimy do poszczególnych modernizacji kompleksowo. 

Całkowita wartość projektu wynosi blisko 89,3 mln zł (odcinek Morąg – Bramka: 38,4 mln zł, odcinek Florczaki – Łukta: 41,8 mln zł). Unijne dofinansowanie to kwota blisko 70 mln zł, z budżetu państwa: 8,1 mln zł. Ponad 10 mln zł pochodzi z budżetu samorządu województwa.

Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma DROMOS sp. z o.o., z kolei wykonawcą robót budowlanych – STRABAG sp. z o. o.

Zakończenie robót budowlanych planowane jest na połowę listopada 2023 roku.

Obecnie na ukończeniu jest modernizacja drogi wojewódzkiej 527 na odcinku Olsztyn – Łukta, której łączny koszt wynosi ponad 100 mln zł. Z kolei ponad 41 mln zł kosztuje rozbudowa drogi na odcinku granica województwa – Kwietniewo.

BRAK KOMENTARZY