Program profilaktyczny „Przemoc na randkach” w ramach projektu pt. „Olsztynek – gmina bez przemocy”

0
3744

Program profilaktyczny „Przemoc na randkach”  został zrealizowany  w trzech grupach młodzieży. W spotkaniach brali udział uczniowie: Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kaczmarskiego  w Olsztynku, Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku, Katolickiego Gimnazjum w Olsztynku.

W dwóch pierwszych grupach udział brali chłopcy i dziewczęta, w ostatniej grupie uczestnikami byli chłopcy. Łącznie w zajęciach edukacyjno –profilaktycznych udział wzięły 44 osoby.

Spotkania z młodzieżą odbywały się  w sali Klubu Integracji Społecznej  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku. Zajęcia prowadziła psycholog Agata Potkaj, współuczestniczył w spotkaniach – pedagog Krzysztof Rubas.

Celem spotkań było przerwanie milczenia na temat przemocy w związkach młodych ludzi, wzbudzenie refleksji na temat przemocy seksualnej i  znalezienie sposobów na obronę siebie. Podczas zajęć młodzież miała możliwość  ustalenia zasad  grupowych, wypowiedzenia swoich opinii i przekonań. Forma prowadzenia spotkania miała na celu wydobywać refleksje młodzieży, wzbudzać przemyślenia, wyciągać wnioski.

Młodzi ludzie odnajdywali różne formy przemocy w świecie, w społecznościach, rodzinie, szkole. Analizowali motywy działania sprawców przemocy oraz kogo przemoc dotyczy. Zastosowany materiał  „Przedstaw siebie”  dał możliwość analizy i uświadomienia sobie wpływów kulturowych na jednostkę. Ćwiczenie w parach na tym materiale dało możliwość zauważenia pozytywów w podobieństwach i pozytywów w różnorodności.

Zapoznano młodzież z koncepcją władzy i kontroli w związkach i w jakich rodzajach  przemocy może się przejawiać. Wymienione rodzaje przemocy tj. izolacja, przemoc emocjonalna, używanie „przywilejów”, zastraszanie, obwinianie, groźby, przemoc seksualna, presja rówieśników – uczestnicy dopełniali podawaniem przykładów konkretnych zachowań.

Młodzi uczestnicy szczególnie byli zainteresowani tematami dotyczącymi rozróżnienia flirtu od molestowania seksualnego oraz tym co jest przemocą seksualną, a jak objawia się szacunek seksualny. Przy tych tematach stworzyła się możliwość zweryfikowania niektórych stereotypów myślowych dotyczących gwałtu.

Za pomocą przedstawionej historii związku obciążonego przemocą, młodzież rozpoznawała zachowanie przemocowe bohatera i zastanawiała się nad tym w jaki sposób przyjaciele sprawcy i ofiary mogliby im pomóc, a także rozpoznawali sygnały graniczne przemocy. Podczas dyskusji wspólnie poszukiwaliśmy rozwiązań pomagających wyjść z uwikłania przemocą.

Zajęcia zakończyły się definiowaniem zdrowego związku opierającego się na partnerstwie, równości, szacunku, miłości. Za pomocą „burzy mózgów” uczestnicy zajęć poszukiwali zachowań niechcianych w związku oraz to jakie prawa ma każdy młody człowiek w związku.

Fotorelacja:

BRAK KOMENTARZY